Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Kompass

Suunto EON Steel inkluderar en lutningskompenserad digital kompass, tillgänglig som huvudvy.

view compass

Kalibrering av kompass

När du börjar använda Suunto EON Steel, och efter varje gång den laddats, måste kompassen kalibreras och det krävs för att aktivera den. Suunto EON Steel visar kalibreringsikonen när du går till kompassläget.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att du kalibrerar kompassen före varje dyk.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. Ta av din Suunto EON Steel.
 2. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till menyn.
 3. Bläddra till Allmänna » Kompass.
 4. Tryck på mittknappen för att gå till Kompass.
 5. Skrolla upp eller ner för att välja Kalibrera.
 6. Börja kalibrera enheten genom att rotera den runt koordinatsystemets xyz-axlar (som om du ritade en liten cirkel), så att magnetfältet är så stabilt som möjligt under kalibreringen. Försök att hålla Suunto EON Steel på samma plats och gör inga stora rörelser.
 7. Upprepa rotationen så länge kalibreringen av kompassen går bra.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. En ljudsignal indikerar när kalibreringen lyckats, och skärmen återgår till Kompass-menyn.
OBS:

Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kanske du befinner dig i ett område med starka magnetkällor, t.ex. stora metallföremål. Flytta då till en annan plats och försök att kalibrera kompassen igen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto EON Steel.

Så ställer du in deklination:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass (Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Tryck på mittknappen igen för att öppna Declination (Deklination).
 5. Skrolla uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för deklinationen: Med utgångspunkt vid 0,0º skrollar du uppåt mot östlig deklination eller nedåt mot västlig deklination. Stäng av deklinationen genom att ställa in deklinationsvinkeln på 0,0º.
 6. Tryck på mittknappen för att spara ändringar och gå tillbaka till menyn Compass (Kompass).
 7. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Låsa bäringen

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.

Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett bäringslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Du kan återställa bäringslåset när som helst, men du kan bara ta bort det vid ytan.

Så här ställer du in ett bäringslås:

 1. Tryck på mittknappen för att ta fram kompassvyn.
 2. Håll Suunto EON Steel framför dig med den övre delen i riktning mot ditt mål.
 3. Håll den nedre knappen intryckt tills aviseringen Bäring låst visas.

Bearing locked Steel

När du har låst riktningen visas låsningspositionen på kompassrosen som nedan.

bearing locked diving steel

Under din kompassriktning (det stora numret i mitten av kompassen) visas även den relativa skillnaden mellan din låsta riktning och den riktning du färdas i. Om du till exempel vill färdas i exakt samma riktning som ditt riktningslås bör det lägre numret vara 0°.

Ställ in ett nytt bäringslås genom att följa proceduren ovan. Varje bäringslås registreras i dykloggen med en tidsstämpel.

För att ta bort bäringslåset från din kompassvy måste du återvända till ytan.

Så här tar du bort ett bäringslås:

 1. När du befinner dig i ytläge håller du den mittersta knappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
 2. Skrolla till Allmänna med den övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Kompass.
 4. Välj Ta bort bäring med mittknappen.
 5. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Innehållsförteckning