Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Dykning med rebreather

Suunto EON Steel Har ett förinställt läge för dykning med rebreather CCR . Läget använder sig av fasta höga/låga setpointvärden som du kan ändra i dykdatorn eller med Suunto-appen.

Suunto rekommenderar att du använder en klassisk eller grafisk stil för dykning med rebreather. Du kan dock använda den framträdande vyn och anpassa fält om du vill.

Fast kalkylering av setpoints gör så att Suunto EON Steel kan användas som en extra dykdator för dykning med rebreather. Den kontrollerar eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.

Enheten visar två olika gasmenyer när du väljer ditt anpassade läge för dykning med flera gaser för CCR (CC-rebreather) i inställningarna för dyklägen: CC-gaser (gaser med öppna kretsar) och OC-gaser (gaser med slutna kretsar).

OBS:

För dyk med rebreather-enhet ska Suunto EON Steel endast användas som en reservenhet. Den huvudsakliga kontrollen över och övervakningen av gaserna ska göras via rebreathern.

Gaser för slutet system

När du dyker med en rebreather-enhet behöver du minst två gaser med sluten krets: En är den rena syreflaskan, den andra är en förtunnande gas. Du kan definiera extra diluenter (utspädningsgaser) om det behövs.

Du kan endast lägga till diluenter (utspädningsgaser) till gaslistan. Som förinställning antar Suunto EON Steel att syre används, så det visas inte i listan över gaser.

Korrekt procentandel för syre och helium av de förtunnande gaserna i dina gasflaskor måste alltid anges i dykdatorn (eller via Suunto-appen) för att säkerställa korrekt vävnads- och syreberäkning. Diluentgaser (utspädningsgaser) som används för ett rebreather-dyk visas under CC-gaser i huvudmenyn.

gaser för öppet system

I likhet med diluentgaser (utspädningsgaser) måste du alltid ange korrekta procentvärden för syre och helium i reservgaser för alla flaskor (och ytterligare gaser) för att säkerställa att vävnads- och syreberäkningarna är korrekta. Reservgaser som används för ett rebreather-dyk anges under OC-gaser i huvudmenyn.

Setpoints

Ditt anpassade dykläge med rebreather har två setpoint-värden: låg och hög. Båda kan konfigureras:

 • Låg setpoint: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
 • Hög setpoint: 1,0–1,5 (standard: 1,3)

I vanliga fall behöver du inte ändra standardvärdena för setpoints. Men det är möjligt att göra ändringar antingen i Suunto-appen eller i huvudmenyn.

För att ändra setpointvärdena i Suunto EON Steel:

 1. När du befinner dig i ytläge, håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Låg setpoint eller Hög setpoint och välj med mittknappen.
 4. Justera setpointvärdet med den nedre eller övre knappen, och acceptera med mittknappen.
 5. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna menyn.

Setpointväxling

Setpointvärden kan växlas automatiskt beroende på djupet. Växlingsdjupet för låg setpoint är vid 4,5 m (15 ft) som standard, och vid 21 m (70 ft) för hög setpoint.

Automatisk växling av setpoint är avaktiverat som standard för låg setpoint och aktiverat för hög setpoint.

För att ändra automatisk setpointväxling i Suunto EON Steel:

 1. När du befinner dig i ytläge, håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Växla låg eller Växla hög och välj med mittknappen.
 4. Justera djupvärdet för setpointen med den nedre eller övre knappen, och acceptera med mittknappen.
 5. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna menyn.

Popup-meddelanden anger när setpointen har växlats.

SetpointSwitched

Under ett dyk med rebreather kan du också växla till en anpassad setpoint när som helst.

Så här växlar du till en anpassad setpoint:

 1. När du dyker i ett rebreather-läge, håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Anpassad setpoint och välj med mittknappen.
 3. Justera setpoint-värdet om det behövs med den nedre eller övre knappen, och acceptera med mittknappen.

Ett popup-meddelande bekräftar växlingen av anpassad setpoint.

CustomSetpoint

OBS:

När du växlar till en anpassad setpoint stängs den automatiska växlingen av setpoints av under resten av dyket.

Reservgaser

Om du under ett rebreather-dyk misstänker att det finns ett tekniskt fel av något slag ska du växla till en reservgas och avbryta dyket.

Så här växlar du till en reservgas:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till OC-gaser och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till den valda reservgasen och välj med mittknappen.

När en reservgas har valts ersätts setpoint-fältet med pO2-värdet för den valda OC-gasen.

bailout

Om felet rättas till, eller om enheten börjar fungera som vanligt, kan du byta tillbaka till en förtunnande gas genom samma procedur som ovan, men istället välja från CC-gaser.

Innehållsförteckning