Suunto EON Steel - Funktioner - Dykning med rebreather

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Dykning med rebreather

Dykning med rebreather

Suunto EON Steel har som standard ett läge avsett för dykning med rebreather: CCR-läge. Detta läge använder fasta värden för hög/låg setpoint som du kan ändra på dykdatorn eller via DM5.

Suunto rekommenderar användning av klassisk eller grafisk stil för dykning med rebreather. Du kan dock använda den framträdande vyn och anpassa fält om du vill.

Beräkning av fast setpoint gör att du kan använda Suunto EON Steel som en reservdykdator vid dykning med rebreather. Den kontrollerar eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.

När du väljer CCR-läget (se Dyklägen) delas gasmenyn upp i två delar: CC-gaser (gaser för slutet system) och OC-gaser (gaser för öppet system).

OBS:

Vid dykning med rebreather skall Suunto EON Steelendast användas som reservenhet. Den huvudsakliga kontrollen över och övervakningen av gaserna ska göras via rebreathern.

Rebreathergaser (CC-gaser)

För ett rebreather-dyk behöver du minst två rebreathergaser: en är din flaska med ren syrgas, och den andra en diluent. Du kan definiera ytterligare diluenter vid behov.

De rätta procentsatserna av syre och helium i diluentgasen/-gaserna i diluentflaskan/-flaskorna måste alltid anges i dykdatorn (eller via DM5) så att vävnads- och syreberäkningarna utförs korrekt. Diluent(er) som används under ett rebreather-dyk finns under CC gases (CC-gaser) i huvudmenyn.

Bailoutgaser (OC-gaser)

På samma sätt som för diluenter måste du alltid ange rätt procensatser av syre och helium i bailoutgasen/-gaserna för alla dina flaskor (och eventuella andra gaser) så att vävnads- och syreberäkningarna utförs korrekt. Bailoutgaser för ett rebreather-dyk definieras under OC gases (OC-gaser) i huvudmenyn.

Setpoints

CCR-läget har två setpointvärden: låg och hög. Båda kan konfigureras:

 • Låg setpoint: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
 • Hög setpoint: 1,0–1,6 (standard: 1,3)

Normalt behöver du inte ändra de förinställda värdena för setpoints. Du kan dock ändra dem vid behov antingen via DM5 eller i huvudmenyn.

Så här ändrar du setpoints-värden i Suunto EON Steel:

 1. Håll mittknappen intryckt i yttillstånd för att öppna huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint (Setpoint) med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Low setpoint (Låg setpoint) eller High setpoint (Hög setpoint) och välj med mittknappen.
 4. Justera setpointvärdet med den undre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.
 5. Håll mittknappen intryckt för att stänga menyn.

(Setpoint växlas)

Setpointvärden kan växlas automatiskt beroende på djupet. Växlingsdjupet för låg setpoint är vid 4,5 m (15 ft) som standard, och vid 21 m (70 ft) för hög setpoint.

Automatisk växling av setpoint är avaktiverat som standard för låg setpoint och aktiverat för hög setpoint.

Så här ändrar du automatisk växling av setpoint i Suunto EON Steel:

 1. Håll mittknappen intryckt i yttillstånd för att öppna huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint (Setpoint) med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Switch low (Växla låg) eller Switch high (Växla hög) och välj med mittknappen.
 4. Justera djupvärdet för setpointväxlingen med den undre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.
 5. Håll mittknappen intryckt för att stänga menyn.

Popup-meddelanden anger när setpointen har växlats.

SetpointSwitched

Under ett dyk med rebreather kan du också växla till en anpassad setpoint när som helst.

Så här växlar du till en anpassad setpoint:

 1. Håll mittknappen intryckt i CCR-läge för att öppna huvudmenyn.
 2. Skrolla till Custom setpoint (Anpassad setpoint) och välj med mittknappen.
 3. Justera setpointvärden efter behov med den undre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.

Ett popup-meddelande bekräftar växlingen av anpassad setpoint.

CustomSetpoint

OBS:

När du växlar till en anpassad setpoint stängs den automatiska växlingen av setpoints av under resten av dyket.

Bailoutgaser

Om du vid något tillfälle under ett rebreather-dyk misstänker att det uppstått ett fel bör du omedelbart byta till en bailoutgas och därefter följa proceduren du tränat på under utbildningen av just din RB.

Byta till en bailoutgas:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
 2. Bläddra till OC gases (OC-gaser) och välj med mittknappen.
 3. Bläddra till önskad bailoutgas och välj med mittknappen.

Efter att du valt en bailoutgas ersätts setpointfältet med pO2-värdet på den valda bailoutgasen.

bailout

Om felet avhjälps eller om dyksituationen normaliseras på annat sätt kan du växla tillbaka till en slutet lägen igen med hjälp av samma procedur som nedan, men du väljer då från CC gases (CC-gaser).

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large