Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Suunto-appen

Med Suunto-appen är det enkelt att anpassa din enhet och dykinställningar. Se Anpassa dyklägen med Suunto-appen och Hur du anpassar dyklägen med Suunto-appen.

Du kan även överföra dina dykloggar trådlöst till appen där du kan se och dela dina dykäventyr.

Så här parkopplar enheten med Suunto-appen för iOS:

 1. Ladda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla Apple-enhet från App Store. I appbeskrivningen finns den senaste informationen om kompatibilitet.
 2. Starta Suunto-appen och sätt på Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
 3. Om du inte har installerat din Suunto EON Steel, gör det nu (se Enhetsinställningar).
 4. Klicka på klockikonen uppe i det vänstra hörnet på skärmen, och klicka på ”+”-ikonen för att lägga till en ny enhet.
 5. Välj din dykdator i listan över hittade enheter, klicka på PARKOPPLA.
 6. Skriv in lösenordet som visas på dykdatorns skärm i fältet för parkoppling på din mobila enhet.
 7. Tryck på PARKOPPLA nedtill i fältet.

Så här parkopplar du enheten med Suunto-appen för Android:

 1. Laddda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla Android-enhet från Google Play. I appbeskrivningen finns den senaste informationen om kompatibilitet.
 2. Starta Suunto-appen och sätt på Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
 3. Om du inte har installerat din Suunto EON Steel, gör det nu (se Enhetsinställningar).
 4. Klicka på klockikonen i det övre högra hörnet på skärmen.
 5. Välj din dykdator i listan över hittade enheter och tryck på PARKOPPLA.
 6. Skriv in lösenordet som visas på dykdatorns skärm i fältet för parkoppling på din mobila enhet.
 7. Tryck på PARKOPPLA nedtill i fältet.
OBS:

Du kan inte parkoppla en enhet om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parar ihop.

Synkronisering av loggar och inställningar

För att kunna synka loggar och inställningar måste du först installera Suunto-appen.

För att ladda ner loggar från din Suunto EON Steel och synka inställningar:

 1. Anslut Suunto EON Steel till din mobila enhet via Bluetooth.
 2. Starta Suunto-appen.
 3. Vänta tills synkroniseringen är klar.

Nya dykloggar visas i din aktivitetshistorik, sorterade efter datum och tid.

Innehållsförteckning