Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Överensstämmelse

Överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DW141 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

Europeisk standard för djupmätare

EN13319 är en europeisk standard för dykdjupmätare. Suunto dykdatorer är utformade för att uppfylla denna standard.

EN 250 och FIOH

Tanktrycksmätaren och dykinstrumentdelar som används för att mäta trycket i tanken uppfyller kraven i den del av den europeiska standarden EN 250 som berör tanktryckmätningar. FIOH, ackrediterat organ nr 0430, har EG-granskat denna typ av personlig skyddsutrustning.

Efterlevnad av FCC-reglerna

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften. Denna produkt har testats och funnits överensstämma med FCC-standarderna och är avsedd för användning hemma eller på arbetet.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Suunto kan medföra att du inte längre får använda denna enhet, i enlighet med FCC:s regler och föreskrifter.

IC

Denna enhet uppfyller licensfria Industry Canada RSS-standard(er). Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften.