Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Dykplanerare

Dykplaneraren i Suunto EON Steel hjälper dig att snabbt planera ditt nästa dyk. Dykplaneraren visar tillgänglig ingen dekompressionstid och gastider för ditt dyk baserat på inställda värden för djup, flaskstorlek och gasförbrukning.

Dykplaneraren kan även hjälpa dig att planera dyk i serier genom att ta med resterande kväve från tidigare dyk i beräkningen. Detta baseras på den planerade tiden vid ytan som angetts.

OBS:

Det är viktigt att justera flaskstorleken, flasktrycket och personlig gasförbrukning för att få korrekt gasberäkning.

Se Så här planerar du ett dyk med dykplaneraren för information om hur du planerar dina dyk.

Innehållsförteckning