Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Dekompressionsprofil

Profilen för dekompressionsdyk kan väljas i Dykinställningar » Parametrar » Dekoprofil.

Dekompressionsprofilen ##Kontinuerlig Sedan Haldanes tabeller från 1908 har dekompressionsstopp använts i fasta steg, som 15 m, 12 m, 9 m, 6 m och 3 m. Denna praktiska metod introducerades innan dykdatorer började användas. Men när en dykare gör en uppstigning så sker dekompressionen i mer gradvisa ministeg och skapar en jämn dekompressionskurva.

Uppfinnandet av microprocessorer har gett Suunto möjlighet att utforma hur dekompressionen faktiskt går till med högre precision. En kontinuerlig dekompressionskurva inkluderas i Suunto Fused™ RGBM 2:s arbetsförutsättningar.

Under en uppstigning som involverar dekompressionsstopp beräknar Suuntos dykdatorer punkten på vilken kontrolldelen överstiger det omgivande trycket (det är punkten på vilken vävnadstrycket är högre än det omgivande trycket) och gasutsläpp påbörjas. Detta benämns dekompressionsgolvet. Över detta golvdjup och under takdjupet finns det så kallade dekompressionsfönstret. Dekompressionsfönstrets storlek beror på dykprofilen.

Gasutsläpp i fast huvudvävnad sker långsamt nära eller på golvet eftersom den yttre gradienten är liten. Mindre vävnader kan fortfarande ge gasinsläpp och med tillräcklig tid kan dekompressionskravet öka, och i det fallet kan taket flyttas ner och golvet höjas.

Suuntos RGBM-algoritmer optimerar dessa två motsättningar genom en kombination av en långsam uppstigningstakt och en konstant dekompressionskurva. Allt handlar om korrekt kontroll av den expanderande gasen under en uppstigning. Detta är orsaken till att alla Suuntos RGBM-algoritmer använder en maximal uppstigningshastighet på 10 m/minut, vilket över årens gång har visat sig vara en effektiv mätning.

Dekompressionsgolvet representerar punkten på vilken Suuntos RGBM-algoritm ska maximera bubbelkompressionen, medan dekompressionstaket maximerar gasutläppet.

Den extra fördelen med att ha tak och golv för dekompression är att det i grov sjö kan vara svårt att behålla det exakta djupet för optimal dekompression. Genom att bibehålla ett djup under taket men över golvet, sker fortfarande dekompression, även om det sker långsammare än vad som är optimalt. Det ger även en extra buffert för att minimera risken att vågorna lyfter dykaren över taket. Den konstanta dekompressionskurvan som används av Suunto ger även en smidigare och mer naturlig dekompressionsprofil än den traditionella stegmodellen.

Suunto EON Steelhar en funktion som visar dekompressionstaket. Den optimala dekompressionen sker i dekompressionsfönstret, som visas med både pilar uppåt och nedåt. Om du överskrider takdjupet visas en nedåtpil och ett ljudalarm uppmanar dykaren att genast gå tillbaka ner till dekompressionsfönstret.

Dekompressionsprofilen ##Stegvis I denna dekompressionsprofil delas uppstigningen upp i de traditionella stegindelningarna på 3 m (10 ft). I denna modell kommer dykarens dekompression delas in i fasta steg.

Continuous Stepped Eon Core

OBS:

Val av dekompressionsprofil är tillgängligt för EON Steel Black-enheter och EON Steel-enheter med programuppdatering 2.5.

Innehållsförteckning