Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Algoritmlås

Överstigning av dekompressionstaket

Om du stiger mer än 0,6 m (2 ft) över dekompressionstaket blir takparametern röd, en nedåtpekande röd pil visas och ett larm börjar ljuda.

ErrorCondition

I sådant fall ska du går ner under taknivån och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör detta inom 3 (tre) minuter låser Suunto EON Steel algoritmberäkningen och visar istället Låst (Låst) så som visas nedan. Observera att takvärdet inte längre anges.

permanentError

I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.

Algoritm låst

Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen är låst under 48 timmar om du hoppar över dekompressionsstopp längre än tre (3) minuter. När algoritmen är låst finns ingen algoritminformation tillgänglig och Låst (Låst) visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.

Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas då Låst (Låst). Om du dyker när algoritmen är låst återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer upp till ytan.

Innehållsförteckning