Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Algoritmlås

Algoritmlås

Suunto Fused™ RGBM-algoritm låses i 48 timmar om du inte gör dekompressionsstopp längre än tre (3) minuter. När algoritmen är låst finns ingen algoritminformation tillgänglig och LOCKED (Lås) visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.

Om du stiger mer än 0,6 m (2 ft) över dekompressionstaket blir takparametern röd, en nedåtpekande pil visas och ett larm börjar ljuda.

ErrorCondition

I sådant fall ska du går ner under taknivån igen och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör det inom tre (3) minuter Suunto EON Steel låses algoritmberäkningen och visar LOCKED (Lås) i stället, så som visas nedan. Observera att takvärdet inte längre anges.

permanentError

I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.

Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas LOCKED (Lås). Om du går till dykläge när algoritmen är låst återställs algoritmens låstid tillbaka till 48 timmar när du går upp till ytan.