Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Funktioner

Alarm, varningar och meddelanden

Suunto EON Steel Har färgkodade alarm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.

När larm, varning eller meddelande inträffar, visas ett meddelande som extrafönster. Meddelanden i extrafönster kvitteras med tryck på valfri knapp. Den information som behöver uppmärksammas finns kvar på skärmen eller som rullbara inslag i det nedre fältet tills situationen återgått till det normala.

Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.

AlarmFörklaring
AscSpeedAlertUppstigningshastigehten överskrider säkerhetshastigheten på 10 m (33 ft) per minut med fem sekunder eller mer.
ErrorConditionDekompressionstaket eller obligatoriskt säkerhetsstopp har överskridits med mer än 0,6 m (2 ft) under ett dekompressionsdyk. Gå omedelbart tillbaka under takdjupet och fortsätt uppstigningen på normalt sätt.
alarm pO2highSyrepartialtrycket överskrider säkerhetsnivån (>1,6). Gå omedelbart upp eller ändra till en gas med lägre syreprocent.
alarm pO2low newSyrepartialtrycket är under säkerhetsnivån (<0,18). Gå omedelbart ner eller ändra till en gas med högre syreprocent.

Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.

VarningFörklaring
CNS 100%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 100 %-gränsen
OTU 300Rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts
DjupDjupet överskrider din gräns för djupalarm
DyktidDyktiden överskrider din gräns för dyktidsalarm
Diluent högt pO₂Syrepartialtrycket (utspädningsgas) överskrider säkerhetsnivån (>1,6); ingen omedelbar fara såvida inte utspädningsgas används, t.ex. Diluent flush
Diluent lågt pO₂Syrepartialtrycket (utspädningsgas) under säkerhetsnivån (<
 (<0,18); ingen omedelbar fara såvida inte utspädningsgas används, t.ex. Diluent flush
GastidGastiden är under gränsen för inställt gastidsalarm, eller så är flasktrycket under 35 bar (~510 psi), och i så fall är gastiden noll.
Säkerhetsstopp brutetTaket för det frivilliga säkerhetsstoppet har brutits med mer än 0,6 m (2 ft)
Tanktryck
50bar alarm eon steel
Flasktrycket understiger gräns för flasktrycksalarm. Det finns ett inbyggt larm vid 50 bar som inte kan ändras. Utöver det finns det ett konfigurerbart flasktryckslarm som du kan ställa in på ett värde mellan 10 och 360 bar (145–5221 psi). Din dykdator visar också ett alarm när det värdet och 50 bar (725 psi) har nåtts. Flasktrycket tvingas fram på skärmen och blir gult efter värdet du ställt in, och rött efter 50 bar (725 psi).

Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.

MeddelandeFörklaring
CNS 80%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 80 %-gränsen
OTU 250Cirka 80 % av rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts
Byta gasNär du gör en uppstigning med flera gaser är det säkrast att växla till nästa tillgängliga gas för optimal dekompressionsprofil.
Låg batterinivåUngefär tre timmars dyktid kvar
Omladdning krävsUngefär två timmars batteritid kvar; laddning krävs före nästa dyk
Setpoint har växlatsSetpoint växlas automatiskt eller manuellt under ett rebreather-dyk. Se Setpoints.
Anpassad setpointSetpoint växlas till anpassad setpoint under ett rebreather-dyk.

Innehållsförteckning