Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Referens:

Referens:

Tekniska specifikationer

Mått och vikt:

 • Längd: 104,6 mm (4,12 tum)
 • Bredd: 60,5 mm (2,38 tum)
 • Höjd: 23,1 mm (0,91 tum)
 • Vikt: 347 g (12,2 oz)

Driftsförhållanden

 • Normalt höjdintervall: 0 till 3 000 m (10 000 fot) över havets yta
 • Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
 • Förvaringstemperatur: -20 °C till +50 °C (4 °F till +122 °F)
 • Underhållscykel: 500 timmars dykning eller två år, beroende på vilket som inträffar först
OBS:

Lämna inte dykdatorn i direkt solljus!

Djupmätare

 • Temperaturkompenserad trycksensor
 • Maximalt driftsdjup: 150 m/492 fot (uppfyller standard EN 13319)
 • Maximalt statiskt tryck: 15 bar (överensstämmer med EN 13319 och ISO 6425)
 • Noggrannhet: ± 1 % av full skala eller bättre från 0 till 150 m (492 fot) vid 20 °C (68 °F) (överensstämmer med EN 13319)
 • Djupintervall: 0 till 300 m (984 fot)
 • Upplösning: 0,1 m från 0 till 100 m (1 fot från 0 till 328 fot), 1 m från 100 till 150 m (1 fot från 328 till 392 fot)

Temperaturdisplay

 • Upplösning: 1 °C (1,5 °F)
 • Visningsintervall: -20 till +50 °C (-4 till +122 °F)
 • Noggrannhet: ± 2 °C (3.6 °F) inom 20 minuters temperaturändring

Visas i dykläge med blandgas

 • Helium %: 0–95
 • Syre %: 5–99
 • Display för partiellt syretryck: 0,0–3,0bar
 • CNS%: 0–500% med 1 % upplösning
 • OTU: 0–500

Andra displayer

 • Dyktid: 0 till 999 min
 • Yttid: 0 till 99 h 59 min
 • Dykräknare: 0 till 99 för upprepade dyk
 • Tid utan dekompression: 0 till 99 min (>99 över 99)
 • Uppstigningstid: 0 till 999 min (- - efter 999)
 • Takdjup: 3,0 till 150 m (10 till 492 fot)

Kalenderklocka

 • Noggrannhet: ± 25 s/månad (vid 20 °C/68 °F)
 • 12/24 h-display

Kompass

 • Noggrannhet: +/- 15°
 • Upplösning: 1°
 • Max. lutning: 45 grader
 • Balans: global

Timer

 • Noggrannhet: 1 sekund
 • Visningsintervall: 0’00–99’59
 • Upplösning: 1 sekund

Loggbok

 • Samplingshastighet. 10 sekunder
 • Minneskapacitet: ungefär 200 timmars dykning

Modell för vävnadsberäkning

 • Suunto Fused™ RGBM algoritm (utvecklad av Suunto och Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
 • 15 vävnadsrum
 • Vävnadsrummens halveringstider för kväve: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 och 720 min. Halveringstiderna för in- och utsläpp av gas är de samma.
 • Vävnadsrummens halveringstider divideras med en konstant faktor för att beräkna halveringstider för helium.
 • RGBM (variabla) M-värden baserade på dykvana och dykfel. M-värdena spåras upp till 100 timmar efter ett dyk
 • Exponeringsberäkningarna (CNS% och OTU) baseras på rekommendationer från RW Hamilton samt för accepterade tabeller för tidsgränser och principer.

Batteri

 • Typ: laddningsbara litiumjonbatterier
 • Batteritid: fulladdat, min. 20 h dyktid

Följande faktorer påverkar den förväntade livslängden:

 • De förhållanden under vilka enheten används och förvaras (t.ex. temperatur/kyla). Under 10 °C (50 °F) är den förväntade livslängden ungefär 50–75 % av den vid 20 °C (68 °F).
 • Batteriets kvalitet. Vissa litiumbatterier kan tömmas oväntat, något som inte kan testas i förväg.
OBS:

Låg temperatur eller oxidering på batteriet kan aktivera batterivarningen även om batteriet har tillräcklig kapacitet. I så fall försvinner varningen normalt när dykläget aktiveras igen.

Radiomottagare

 • Kompatibel med Bluetooth® Smart
 • Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
 • Räckvidd: ~3 m (9,8 fot)

Undervattensradioöverförare

 • Frekvensband: en kanal 123 kHz
 • Maximal uteffekt: 360 mW
 • Räckvidd: 1,5 m (4,9 fot)

Tillverkare

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa FINLAND