Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Skötsel och support

Riktlinjer för hantering

Hantera Suunto EON Steel med försiktighet. De känsliga, interna elektroniska komponenterna kan skadas om enheten tappas eller missköts på annat sätt.

När du reser med dykdatorn ska du packa ner den säkert i bagaget eller handbagaget. Den bör packas ner i en väska eller annan behållare där den inte kan skumpa runt eller få smällar.

När du flyger aktiverar du flygläget i dykdatorn under Allmänna » Anslutningar.

Försök inte att öppna eller reparera Suunto EON Steel på egen hand. Om du får problem med enheten ska du kontakta närmaste auktoriserat Suunto servicecenter.

Varning:

SÄKERSTÄLL ENHETENS VATTENRESISTANS Fukt inuti enheten kan skada den allvarligt. Endast ett auktoriserat Suunto servicecenter ska utföra service.

Tvätta och torka dykdatorn efter användning. Skölj alltid noga efter dyk i saltvatten.

Var särskilt uppmärksam på trycksensorområdet, vattenkontakter, knappar och USB-kabelns port. Om du använder USB-kabeln innan du tvättar dykdatorn ska även kabeln (enhetens ände) sköljas.

Efter användning ska den sköljas med rent vatten och mild tvål och kåpan ska rengöras försiktigt med en fuktig, mjuk trasa eller ett sämskskinn.

OBS:

Lämna inte Suunto EON Steel i en hink med vatten (för sköljning). Displayen förblir på under vatten och drar mer batteri.

Använd endast Suunto originaltillbehör – skador som orsakats av tillbehör som inte är original täcks inte av garantin.

Varning:

Använd inte tryckluft eller högtryckstvätt för att rengöra dykdatorn. Detta kan orsaka permanenta skador på trycksensorn i dykdatorn.

TIPS:

Kom ihåg att registrera din Suunto EON Steelwww.suunto.com/register så att du får personligt anpassad support.

Innehållsförteckning