Suunto EON Steel - Komma igång

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Komma igång

Komma igång

Displayens tillstånd och vyer

Suunto EON Steel har två huvudvyer i yt- och dyktillstånd: tid/ingen dekompression och kompass. Ändra vy genom att trycka på mittknappen.

ScreenNavigation

I det undre fältet visas information om t.ex. maximalt djup, flasktryck och timer. Under dyket visas även ingen dekompression och stopp. Du kan ändra vad som visas genom att trycka på den undre knappen.

OBS:

Huvudvyer kan anpassas. Se Anpassa dyklägen med DM5.

Suunto EON Steel växlar automatiskt mellan yt- och dyktillstånd. Om du är mer än 1,2 m under vattennivån aktiveras dyktillstånd.

Följande display visar Suunto EON Steel när skärmen för flasktryck används:

TankPressView

  • Aktuellt djup är 19,0 m
  • Aktiv gas är nitrox 32 %
  • Dyktiden är 22 minuter
  • Kvarstående tanktryck är 120 bar
  • Ingen dekompressionstid är 50 minuter
  • Säkerhetsstopp ligger på 3,0 meter
  • 21 timmars dyktid kvar innan laddning krävs