Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Aktivera beräkning av gasförbrukning

När du anpassar din Suunto EON Core i Suunto-appen för att inkludera fältet för gasförbrukningen i blädderfönstret, kommer informationen alltid att vara tillgänglig och synlig under ett dyk när du använder gasen till vilken din Tank POD är kopplad.

TIPS:

Kontrollera att flaskstorleken är korrekt.

Så här aktiverar du beräkning av gasförbrukning:

  1. Lägg till fältet för gasförbrukning i ditt anpassade dykläge i Suunto-appen.
  2. Installera och parkoppla en Suunto Tank POD.
  3. När du valt rätt gas och gått tillbaka till vyn för återstående tid, håll mittknappen nedtryckt för att komma in i menyn.
  4. Bläddra till Gaser med den nedre knappen och välj med mittknappen.
  5. Bläddra till den gas du just valde från din Tank POD och välj med mittknappen.
  6. Bläddra till Flaskstorlek och välj med mittknappen.
  7. Kontrollera flaskstorleken och ändra storlek med den övre eller nedre knappen om det behövs. Bekräfta bytet med mittknappen.
  8. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna menyn.
OBS:

För att ställa in korrekt gasförbrukning måste du ange flaskstorleken. Om du inte anger flaskstorleken får du felaktiga avläsningar för gasförbrukning.

Innehållsförteckning