Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Loggbok

Dykloggar finns under Loggar De listas efter datum och tid, och varje post visar maxdjup och dyktid för loggen.

Menu logs eon

Du kan bläddra i dykloggen och profilen genom att bläddra bland loggarna med den övre eller nedre knappen, och välja logg med mittknappen.

Varje dyklogg innehåller dataexempel med fasta 10-sekundersintervaller. Dykprofilen innehåller en markör för att bläddra genom loggade data, rullningsbar med övre och nedre knapparna. Ett blått streck indikerar djupet och ett vitt streck visar temperaturen. Om du dyker med Tank POD visas även grafer för flasktryck och gasförbrukning.

Logbook 1 Eonlogbook tank eonlogbook gas eon

Loggbokens sista sida innehåller mer data. Tryck på mittknappen för att se genomsnittligt djup, CNS-procent och OTU-värde.

Logbook 2 Eon

För mer detaljerade logganalyser kan du ladda upp dyk(en) till Suunto-appen.

När loggbokens minne blir fullt raderas de äldsta dyken för att göra plats för nya.

OBS:

Om du går upp till ytan och sen börjar ett nytt dyk inom fem minuter, räknar Suunto EON Core det som ett enda dyk.

Innehållsförteckning