Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Dyklägen

Som förinställning har Suunto EON Core två dyklägen: Air/Nitrox och Gauge (bottentidsmätare). Välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar (Dykinställningar) »Läge (Dykläge).

Dive mode EON Core

OBS:

Suunto EON Core visar alla dina dyklägen på engelska. Du kan ändra namnen på dyklägena i Suunto-appen.

OBS:

Standardlägena för dyk använder en framträdande stil. Du kan ändra stilen och andra inställningar samt skapa extra dyklägen med Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du skapa nya eller ändra dyklägen som redan finns, ändra skärmlayouter, ändra inställningar för helium och multigas samt ändra typ av dyk (OC/CC). Du kan aktivera stödet för CCR (closed circuit rebreather) i Suunto-appen.

Dekompressionsalgoritmen som används i Suunto EON Core är Suunto Fused™ RGBM 2. För mer information om algoritmen, se Dekompressionsalgoritm.

Läget Air/Nitrox

Läget Air/Nitrox är förinställt för att dyka med vanlig luft och gasblandningar som är berikade med syrgas.

Att dyka med nitroxgasblandningar gör att du kan öka bottentider och minska risken för dekompressionssjuka. Suunto EON Core ger dig information för att anpassa ditt dyk och hålla dig inom säkra gränser.

När du dyker med nitroxgasblandningar måste både procent av syre i din flaska och gränsen för syrepartialtrycket föras in i Suunto EON Core. Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt operativt dykdjup (MOD), vilka baseras på de värden du anger. Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (23 psi).

OBS:

När du dyker med en nitroxgasblandning rekommenderar Suunto att du ändrar syrepartialtrycket till 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox Läget har två standardvyer:

 • No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)

  airnitrox nodeco eon

 • Kompass

  airnitrox compass eon

När du anpassat i Suunto-appen, finns två andra vyer tillgängliga:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck .

  airnitrox tank pressure eon

 • Timer

  image:airnitrox timer eon

OBS:

Air/Nitrox dykläge har en aktiv gas som standard. Du kan justera den här gasen i enhetsmenyn där O2-procent och pO2-värdet kan ändras. För att kunna dyka med mer än en gas måste du aktivera dykning med flera gaser under Dykinställningar » Parametrar » Flera gaser. Efter detta steg kan du lägga till ytterligare gaser i menyn Gaser. Inställningar för gas kan även anpassas i Suunto-appen.

Gauge-läge (mätare)

Använd Suunto EON Core som bottentidstimer med Gauge-läget.

Timern på skärmens övre högra hörn visar dyktiden i minuter och sekunder, och kan aktiveras och stoppas genom att trycka snabbt på den övre knappen. Håll den övre knappen nedtryckt för att nollställa timern.

Gauge-läget är endast en bottentidsmätare. Det använder ingen dekompressionsalgoritm och inkluderar därför inte dekompressionsinformation eller beräkningar.

Läget för dykmätare har två förinställda vyer:

 • Timer

  Gauge timer eon

 • Kompass

  Gauge compass eon

En tredje vy finns tillgänglig när du anpassat i Suunto-appen:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck .

  Gauge tank pressure eon

OBS:

Efter dykning i läget Gauge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du under den här tiden dyker igen i Air/Nitrox-läget, kommer dykalgoritmen och dekompressionsberäkningarna inte att finnas tillgängliga, och Låst visas på skärmen

OBS:

Låst tiden ställs tillbaka till 48 timmar om du startar ett nytt dyk medan enheten är låst.

Innehållsförteckning