Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dyklägen

Suunto EON Core har två förinställda dyklägen: Luft/nitrox och mätare (bottom timer). Välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar (Dykinställningar) »Läge (Dykläge).

Dive mode EON Core

OBS:

Dykläget Luft/Nitrox har en aktiv gas som förinställt läge. Du kan justera den här gasen i enhetsmenyn där O2-procent och pO2-värdet kan ändras. För att kunna dyka med mer än en gas måste du aktivera dykning med flera gaser under Dykinställningar » Parametrar » Flera gaser. Efter detta steg kan du lägga till ytterligare gaser i menyn Gaser. Gasinställningar kan även anpassas i Suunto DM5. Se Anpassa dyklägen med DM5.

Standardlägena för dyk använder en framträdande stil. Du kan ändra stilen och andra inställningar och även skapa extra dyklägen med Suunto DM5. Se Anpassa dyklägen med DM5.

I DM5 kan du skapa nya eller ändra befintliga dyklägen, ändra skärmlayouter, lägga till helium för att aktivera dyk med flera gaser för trimix, samt ändra dyktid (OC/CC).

Stöd för CCR-dyk (closed circuit rebreather) kan endast aktiveras med DM5.

Dekompressionsalgoritmen som används i Suunto EON Core är Suunto Fused™ RGBM 2. För mer information om algoritmen, se Dekompressionsalgoritm.

Mätaren är ett bottentimerläge och har således ingen dekompressionsinformation eller beräkning som ingår.

OBS:

Efter dykning i mätarläge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du dyker igen under den här tiden finns det ingen dekompressionsberäkning tillgänglig och Låst (Låst) visas i fältet för dekompressionsinformation.

Läget Luft/Nitrox

Luft/nitrox-läget är förinställt för att dyka med vanlig luft och gasblandningar som är berikade med syrgas.

När du dyker med nitroxgasblandningar kan du öka bottentiden och minska risken för dykarsjuka. Dock ökas generellt partialtrycket av syre när gasblandningen förändras eller djupet ökar. Suunto EON Core ger dig information om hur du anpassar ditt dyk och håller dig inom säkra gränser.

När du dyker med nitroxgasblandningar måste både procentandelen syrgas i din flaska och partialtrycket av syre anges i Suunto EON Core.

Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt driftsdjup (MOD), vilka baseras på de värden du anger.

Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (20 psi).

Luft/nitrox-läget har två förinställda vyer:

 • No deco

  airnitrox nodeco eon

 • Kompass

  airnitrox compass eon

När du har anpassat till DM5 blir två andra vyer tillgängliga:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck .

  airnitrox tank pressure eon

 • Timerfunktioner

  image:airnitrox timer eon

Läget Gauge (mätare)

Använd Suunto EON Core som en bottentimer med läget Gauge (mätning).

Timern på skärmens övre högra hörn visar dyktiden i minuter och sekunder, och kan aktiveras och stoppas genom att trycka snabbt på den övre knappen. Håll den övre knappen nedtryckt för att återställa timern.

OBS:

Läget Gauge (Mätning) är bara en bottentimer och omfattar inte dekompressionsinformation eller beräkningar.

Läget för dykmätare har två förinställda vyer:

 • Timerfunktioner

  Gauge timer eon

 • Kompass

  Gauge compass eon

En tredje vy visas efter att du anpassat DM5:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck .

  Gauge tank pressure eon

OBS:

Efter dykning i mätarläge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du dyker igen under den här tiden finns det ingen dekompressionsberäkning tillgänglig och Låst (Låst) visas i fältet för dekompressionsinformation.

Innehållsförteckning