Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dykning med rebreather

Du kan använda Suunto EON Core för rebreather-dykning genom att anpassa din enhet i DM5. För att skapa ett nytt dykläge, se Anpassa dyklägen med DM5. Suunto rekommenderar att du använder en klassisk eller grafisk stil för dykning med rebreather. Du kan dock använda den framträdande vyn och anpassa fält om du vill.

Beräkning av fast setpoint gör att du kan använda Suunto EON Core som en reservdykdator vid dykning med rebreather. Den kontrollerar eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.

När du väljer ditt anpassade läge för CCR-dykning (closed-circuit rebreather) med flera gaser i inställningarna för dyklägen, är gasmenyn uppdelad i två: CC-gaser (gaser för slutet system) och OC-gaser (gaser för öppet system).

OBS:

Vid dykning med rebreather skall Suunto EON Coreendast användas som reservenhet. Den huvudsakliga kontrollen över och övervakningen av gaserna ska göras via rebreathern.

Gaser för slutet system

Under ett dyk med rebreather behöver du minst två helslutna andningsgaser: en är din tank med ren syrgas och den andra är en diluent (utspädningsgas). Du kan definiera extra diluenter om det behövs.

Du kan endast lägga till diluenter till gaslistan. Som standard antar EON Core att syrgas används, så det visas inte i gaslistan.

Den korrekta procenthalten av syre och helium i utspädningsgaserna i din(a) behållare måste alltid föras in i dykdatorn (eller genom DM5), för korrekt vävnads- och syreberäkning. Utspädningsgaser som används för ett rebreather-dyk hittas under CC gaser i huvudmenyn.

Bailoutgaser (OC-gaser)

På samma sätt som för diluenter måste du alltid ange rätt procensatser av syre och helium i bailoutgasen/-gaserna för alla dina flaskor (och eventuella andra gaser) så att vävnads- och syreberäkningarna utförs korrekt. Bailoutgaser för ett rebreather-dyk definieras under OC gases (OC-gaser) i huvudmenyn.

Setpoints

Ditt anpassade dykläge med rebreather har två setpoint-värden: låg och hög. Båda kan konfigureras:

 • Låg setpoint: 0,4–0,9 (standard: 0,7)
 • Hög setpoint: 1,0–1,5 (standard: 1,3)

Normalt behöver du inte ändra de förinställda värdena för setpoints. Du kan dock ändra dem vid behov antingen via DM5 eller i huvudmenyn.

Ändra setpoint-värden i Suunto EON Core:

 1. När du befinner dig i ytstatus håller du mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Låg setpoint eller Hög setpoint och välj med mittknappen.
 4. Justera setpoint-värdet med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.
 5. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna menyn.

Växla setpoint

Setpointvärden kan växlas automatiskt beroende på djupet. Växlingsdjupet för låg setpoint är vid 4,5 m (15 ft) som standard, och vid 21 m (70 ft) för hög setpoint.

Automatisk växling av setpoint är avaktiverat som standard för låg setpoint och aktiverat för hög setpoint.

För att ändra automatisk växling av setpoint i Suunto EON Core:

 1. När du befinner dig i ytstatus, håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Setpoint med den övre knappen och välj med mittknappen.
 3. Skrolla till Växla till låg eller Växla till hög och välj med mittknappen.
 4. Justera djupvärdet för setpoint-växlingen med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.
 5. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna menyn.

Popup-meddelanden anger när setpointen har växlats.

SetpointSwitched

Under ett dyk med rebreather kan du också växla till en anpassad setpoint när som helst.

Så här växlar du till en anpassad setpoint:

 1. När du dyker i rebreather-läget håller du mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
 2. Skrolla till Anpassad setpoint och välj med mittknappen.
 3. Justera setpoint-värdet efter behov med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.

Ett popup-meddelande bekräftar växlingen av anpassad setpoint.

CustomSetpoint

OBS:

När du växlar till en anpassad setpoint stängs den automatiska växlingen av setpoints av under resten av dyket.

Bailoutgaser

Om du vid något tillfälle under ett rebreather-dyk misstänker att det uppstått ett fel bör du omedelbart byta till en bailoutgas och därefter följa proceduren du tränat på under utbildningen av just din RB.

Byta till en bailoutgas:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
 2. Bläddra till OC gases (OC-gaser) och välj med mittknappen.
 3. Bläddra till önskad bailoutgas och välj med mittknappen.

Efter att du valt en bailoutgas ersätts setpointfältet med pO2-värdet på den valda bailoutgasen.

bailout

Om felet avhjälps eller om dyksituationen normaliseras på annat sätt kan du växla tillbaka till en slutet lägen igen med hjälp av samma procedur som nedan, men du väljer då från CC gases (CC-gaser).

Innehållsförteckning