Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dekompressionsdyk

Om du under ett dekompressionsdyk (deco-dyk) överskrider gränsen för tid utan dekompression, tillhandahåller Suunto EON Core informationen som krävs för uppstigning. Uppstigningsinformation presenteras alltid med två värden:

 • Tak: djup du inte ska överskrida
 • Uppstig.tid: optimal uppstigningstid till ytan i minuter med angivna gaser
Varning:

STIG ALDRIG GRUNDARE ÄN TAKET! Under dekompressionen får du inte stiga över taket. För att undvika att göra det av misstag, ska du alltid stanna något under taket.

Vid dekompressionsdyk kan det finnas tre slags stopp:

 • Säkerhetsstopp: detta är ett rekommenderat 3-minutersstopp för varje dyk över 10 meter (32.8 ft).
 • Dykstopp: detta rekommenderas när du dyker djupare än 20 m (65.6 ft).
 • Dekompressionsstopp: detta är ett obligatoriskt stopp under ditt dekompressionsdyk för att förebygga dykarsjuka.

I Dykinställningar » Parametrar, kan du

 • aktivera eller avaktivera dykstopp (aktiverade som standard)
 • justera säkerhetsstopptiden till 3, 4 eller 5 minuter (förinställd på 3 minuter)
 • ställa in sista djupstoppet till 3,0 m eller 6,0 m (förinställt på 3,0 m).

Följande illustration visar ett dekompressionsdyk där taket är 17,7 m (58 ft):

Deco Dive EonCore

Från botten till toppen visas följande på bilden ovan:

 1. Det finns ett dekompressionsfönster (Deco-fönster) som är avståndet mellan dekompressionstaket (Deco-tak) plus 3,0 m (9.8 ft) och dekompressionstaket Dekompressionsfönstret i detta exempel är alltså mellan 20,7 m (68 ft) och 17,7 m (58 ft). Detta är området där dekompressionen genomförs. Ju närmare taket du stannar, desto mer optimal är dekompressionstiden.

  När du tar dig upp i närheten av takdjupet och kommer in i området för dekompressionsfönstret, visas två pilar framför taknumret. De uppåtpekande och nedåpekande vita pilarna visar att du är inom dekompressionsfönstret.

 2. Om du stiger över takdjupet finns det ändå ett säkerhetsmarginalområde som är takdjupet minus 0,6 meter (2 ft). I detta exempel är säkerhetsmarginalområdet alltså mellan 17,7 m (58 ft) och 17,1 m (56 ft). I detta område fortsätter dekompressionsberäkningen, men du blir meddelad om att gå ner under takdjupet. Detta sker genom att takdjupsnumret blir gult med en nedåtpekande gul pil framför djupnumret.

 3. Om du går över säkerhetsmarginalområdet, pausas dekompressionsberäkningen tills du går under gränsen igen. Ett ljudalarm och en röd nedåtpekande pil framför ett takdjupsnummer indikerar riskabel dekompression.

  Om du ignorerar larmet och stannar ovanför säkerhetsmarginalen i tre minuter, låser Suunto EON Core algoritmberäkningen och dekompressionsinformationen kommer inte längre att vara tillgänglig för dyket. Se Algoritmlås.

Exempel på display för dekompression

Nedan visas en typisk vy från ett dekompressionsdyk som visar uppstigningstiden och det första begärda djupstoppet på 20,3 meter:

Asc Time Core

Suunto EON Core visar takvärdet från det djupaste av dessa stopp. Djupstopp och säkerhetsstopp är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Säkerhetsstopp och dekompressionsstoppstider räknas ner i minuter, djupstoppstiden visas i minuter och sekunder.

På displayen nedan är takvärdet för djupet inställt på 9,0 m och dykaren är för tillfället på 9,1 m. Vita pilar bredvid djupvärdet visar att dykaren är inom dekompressionsfönstret. 1' 28 visas i gult som tiden för ett valfritt stopp:

Safety stop EonCore

På displayen nedan är takvärdet för djupet inställt på 3,0 m och dykaren är på 3,6 m. De vita pilarna indikerar igen att dykaren är inom dekompressionsfönstret. 3' 29 visas i rött för tiden för ett obligatoriskt stopp:

Stop 3m red EonCore

Nästa exempel visar att dykaren är på 2,4 m (takvärdet för dyket är fortfarande inställt på 3,0 m), alltså inom dekompressionsfönstret men över gränsen. En gul nedåtpekande pil visar att dykaren rekommenderas stiga ned för att vara på optimalt djup. Det optimala djupet (takvärdet för djupet) på 3,0 m visas nedan i gult:

Stop 2m yellow EonCore

Nu är takvärdet inställt på 10,0 m och dykaren är på 8,5 m. Dykaren är utanför dekompressionsfönstret och måste gå ner. En röd pil indikerar att dykaren ska gå djupare ner omgående och takvärdet för djupet visas i rött:

Stop 8m red EonCore

OBS:

Om taket bryts under mer än tre minuter blir dekompressionsalgoritmen låst.

Nedan är ett exempel på vad Suunto EON Core visar under ett djupstopp:

Deepstop Core

Med dekompressionsstopp i det pågående nedstigningsläget minskar alltid taket när du är nära takvärdet för djupet, och ger dig kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid. I läget för den stegvisa uppstigningen är taket detsamma för en specifik tid och rör sig sedan uppåt 3 m (10 ft) i taget.

OBS:

Det rekommenderas att du alltid håller dig nära dekompressionstaket vid uppstigning.

Uppstigningstiden är alltid den minsta möjliga tid som behövs för att nå ytan. Det innefattar:

 • Tiden som krävs för djupstopp
 • Uppstigningstid från djup på 10,0 m ( (32.8 ft) per minut
 • Tid som behövs för dekompression
Varning:

Vid dykning med flera gaser ska du komma ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas utifrån antagandet att du använder alla de gaser som finns med i menyn Gases (Gaser). Kontrollera alltid innan du dyker att du enbart har definierat gaserna för ditt för tillfället planerade dyk. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.

Varning:

DEN VERKLIGA UPPSTIGNINGSTIDEN KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS PÅ DYKDATORN! Uppstigningstiden ökar om du: (1) blir kvar på djupet, (2) stiger långsammare än 10 m/min, (3) gör dekompressionsstopp djupare än vid taket och/eller (4) glömmer att ändra den använda gasblandningen. Dessa faktorer kan också öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.

Sista stoppdjup

Du kan justera det sista stoppdjupet för dekompressionsdyk under Dive settings (Dykinställningar) / Parameters (Parametrar) / Last stop depth (Sista stoppdjup). Det finns två alternativ: 3 och 6 m.

Som standard är det sista stoppdjupet 3 m. Detta är det rekommenderade sista stoppdjupet.

OBS:

Inställningen påverkar inte takdjupet under ett dekompressionsdyk. Det sista takdjupet är alltid 3 m.

Innehållsförteckning