Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

  • Dekompressionsdyk

Dekompressionsdyk

Om du överskrider gränsen för ingen dekompression under ett dyk, förser Suunto EON Core dig med den dekompressionsinformation som krävs för uppstigningen. Uppstigningsinformation presenteras alltid med två värden:

  • Ceiling (tak): djup som du inte ska gå under
  • asc. Time (uppst. tid): optimal uppstigningstid till ytan i minuter med given gas
Varning:

STIG ALDRIG GRUNDARE ÄN TAKET! Under dekompressionen får du inte stiga över taket. För att undvika att göra det av misstag, ska du alltid stanna något under taket.

Vid dekompressionsdyk kan det finnas tre slags stopp:

  • Säkerhetsstopp
  • Djupstopp
  • Dekompressionsstopp

Du kan aktivera/avaktivera djupstopp under Dive settings (Dykinställningar)/ Parameters (Parametrar). Du kan även justera säkerhetsstopptiden till 3, 4 eller 5 minuter.

Bilden nedan visar hur dekompression visas på Suunto EON Core. När du tar dig upp i närheten av takdjupet och kommer in i deko-fönstret, visas två pilar framför taknumret.

decompression explained

Deko-fönsterområdet är takdjup + 3,0 meter. Detta är området där dekompressionen sker. Ju närmare taket du håller dig, desto bättre blir dekompressionstiden.

Om du stiger över takdjupet finns det ändå ett säkerhetsmarginalområde som är takdjupet – 0,6 meter. I detta område fortsätter dekompressionsberäkningen, men du blir meddelad om att gå ner under takdjupet. Detta sker genom att takdjupsnumret blir gult med en nedåtpekande pil framför.

Om du går över säkerhetsmarginalområdet, pausas dekompressionsberäkningen tills du går under gränsen igen. Ett ljudalarm och en nedåtpekande pil framför ett takdjupsnummer i rött indikerar riskabel dekompression.

Om du ignorerar alarmet och stannar kvar ovanför säkerhetsmarginalen i tre minuter, låser Suunto EON Core algoritmberäkningen och dekompressionsinformationen upphör att vara tillgänglig. Se Algorithm_lock.

Nedan visas en typisk vy från ett dekompressionsdyk som visar uppstigningstiden och det första begärda djupstoppet på 20,3 meter:

Asc Time Core

Suunto EON Core visar alltid takvärdet från det djupaste av dessa stopp. Djupstopps- och säkerhetstak är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Stopptid räknas ner i minuter och sekunder.

Nedan är ett exempel på vad Suunto EON Core visar under ett djupstopp:

Deepstop Core

Nedan är ett exempel på vad Suunto EON Core visar under ett säkerhetsstopp:

SafetyStop noDeco Core

Vid dekompressionsstopp minskar alltid taket när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.

Nedan är ett exempel på hur Suunto EON Core ser ut under ett dekompressionsstopp:

Decostop Core

OBS:

Det rekommenderas att du alltid håller dig nära dekompressionstaket vid uppstigning.

Uppstigningstiden är alltid den minsta möjliga tid som behövs för att nå ytan. Det innefattar:

  • Tid som krävs för djupstopp
  • Uppstigningstid från djup på 10 m (33 ft) per minut
  • Tid som behövs för dekompression
Varning:

DEN VERKLIGA UPPSTIGNINGSTIDEN KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS PÅ DYKDATORN! Uppstigningstiden ökar om du: (1) blir kvar på djupet, (2) stiger långsammare än 10 m/min, (3) gör dekompressionsstopp djupare än vid taket och/eller (4) glömmer att ändra den använda gasblandningen. Dessa faktorer kan också öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.

Sista stoppdjup

Du kan justera det sista stoppdjupet för dekompressionsdyk under Dive settings (Dykinställningar) / Parameters (Parametrar) / Last stop depth (Sista stoppdjup). Det finns två alternativ: 3 och 6 m.

Som standard är det sista stoppdjupet 3 m. Detta är det rekommenderade sista stoppdjupet.

OBS:

Inställningen påverkar inte takdjupet under ett dekompressionsdyk. Det sista takdjupet är alltid 3 m.

Innehållsförteckning