Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Ladda batteri

Ladda Suunto EON Core med den medföljande USB-kabeln. Ladda enheten via en USB-port på 5 V DC och 0,5 A som strömkälla. Om batteristyrkan är väldigt låg släcks skärmen tills batterinivån når en adekvat laddningsnivå. När batteristyrkan är så låg att enheten inte kan sättas igång blinkar ett rött ljus intill skärmen. Blinkandet stoppas när batteriet har laddats så pass mycket att enheten kan startas.

När enheten är igång och batteriet laddas blir batterisymbolen i det övre vänstra hörnet grön.

Varning:

Ladda endast enheten med USB-adaptrar som följer standarden IEC 60950-1 för begränsad strömförsörjning. Adaptrar som inte följer denna standard utgör en brandfara och en risk för personskador, samt kan skada din Suunto-enhet.

VARNING:

Använd INTE USB-kabeln när Suunto EON Core är blöt. Det kan orsaka ett elektriskt fel. Se till att kabelkontakten och området kring kontaktstiften på enheten är torra.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste till slut bytas ut. Batteriet ska endast bytas av auktoriserat Suunto servicecenter.

Innehållsförteckning