Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

 • Personliga justeringar och höjdjusteringar

Personliga justeringar och höjdjusteringar

Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för tryckfallssjuka. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.

De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är:

 • exponering för låg temperatur - vattentemperatur lägre än 20 ° C
 • dålig fysisk kondition
 • trötthet
 • uttorkning
 • stress
 • övervikt
 • atriumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
 • träning före eller efter dyk
Varning:

STÄLL IN RÄTT PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR! När du tror att det finns faktorer som tenderar att öka risken för DCS, rekommenderas du att alltid använda det här alternativet för att göra beräkningarna försiktigare. Att inte välja rätt personliga inställning kommer att leda till felaktiga dyk- och planeringsdata.

Den personliga inställningen i fem steg kan användas för att justera algoritmen försiktighet till att passa din DCS-känslighet. Du hittar inställningen under Dive settings (Dykinställningar) / Parameters (Parametrar) / Personal (Personlig).

Personlig nivåFörklaring
Mer aggressiv (-2)Idealiska förhållanden, utmärkt fysisk kondition, mycket erfaren med många dyk i ett nära förflutet
Aggressiv (-1)Idealiska förhållanden, god fysisk kondition, väl erfaren med många dyk i ett nära förflutet
Standard (0)Idealiska förhållanden (standardvärde)
Konservativ (+1)Det finns vissa riskfaktorer eller -förhållanden
Mer konservativ (+2)Det finns flera riskfaktorer eller -förhållanden
Varning:

Personlig justering 0, -1 och-2 medför hög risk för tryckfallssjuka eller andra personskador och dödsfall.

Förutom för personlig inställning kan Suunto EON Core justeras för dykning på olika höjder. Denna inställning justerar automatiskt dekompressionsberäkningen enligt given höjdintervall. Du hittar inställningen under Dive settings (Dykinställningar) / Parameters (Parametrar) / Altitude (Höjd) och väljer mellan tre intervall:

 • 0–300 m (0–980 ft) (standard)
 • 300–3 000 m (980–4900 ft)
 • 1 500–3 000 m (4900–9800 ft)
Varning:

Att resa till högre höjd över havet kan tillfälligt förändra balansen av löst kväve i kroppen. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig vid den nya höjden innan du dyker.

Innehållsförteckning