Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Syreberäkningar

Under pågående dyk beräknar Suunto EON Core syrepartialtrycket (pO2), toxicitet på det centrala nervsystemet (CNS %) och syretoxicitet i lungorna, spårat av syretoxicitetsenheter (OTU). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för exponeringstidsgränser och principer.

Som förinställning i Air/Nitrox dykläge, visas inte CNS%- och OTU-värden förrän de når 80 % av de rekommenderade värdena. När något av värdena når 80 %, meddelar Suunto EON Core dig och värdet fortsätter visas i vyn.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.

Innehållsförteckning