Suunto EON Core - Funktioner - Uppstigningshastighet

Suunto EON Core Användarhandbok

Uppstigningshastighet

Uppstigningshastighet

Under ett dyk visar strecket till vänster uppstigningshastigheten. En strecksteg motsvarar 2 m per minut.

Strecket är också färgkodat

  • Green (Grön) anger att uppstigningshastigheten är ok, mindre än 8 meter (26.2 ft) per minut
  • Yellow (Gul) anger att uppstigningshastigheten är måttligt hög, 8-10 meter (26-33 ft) per minut
  • Red (Röd) anger att uppstigningshastigheten är för hög, över 10 meter (33 ft) per minut

AscSpeed Core

Om högsta tillåtna uppstigningshastighet överskrids under fem sekunder, genereras ett larm. Brott mot uppstigningshastighet resulterar i längre säkerhetsstopptider.

Varning:

ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba uppstigningar ökar risken för skador. Efter att ha överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du ska alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om du inte gör detta obligatoriska säkerhetsstopp kommer dekompressionsmodellen att straffa dina efterföljande dyk.