Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Uppstigningshastighet

Under ett dyk visar strecket till vänster uppstigningshastigheten. Ett streck motsvarar 2 m (6,6 ft) per minut.

Strecket är också färgkodat

  • Grön indikerar att uppstigningshastigheten är ok, under 8 m (26 ft) per minut
  • Gul indikerar att uppstigningshastigheten är ganska hög, 8-10 m (26-33 ft) per minut
  • Röd indikerar att uppstigningshastigheten är för hög, över 10 m (33 ft) per minut

ascent bars

Om högsta tillåtna uppstigningshastighet överskrids under fem sekunder, genereras ett larm. Överträdelser av uppstigningshastigheterna resulterar i längre säkerhetsstopptider och obligatoriska säkerhetsstopp.

Varning:

ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba uppstigningar ökar risken för skador. Efter att ha överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du ska alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om du inte gör detta obligatoriska säkerhetsstopp kommer dekompressionsmodellen att straffa dina efterföljande dyk.

Innehållsförteckning