Suunto EON Core - Skötsel och support - Ändring av rem till bungy

Suunto EON Core Användarhandbok

Ändring av rem till bungy

Du kan byta mellan handledsrem och bungy efter behov. Bungyn tillhandahålls som tillval.

Montering av bungyn:

  1. Avlägsna båda remändarna och ta ut fjäderstiften ur remändarna.
  2. Sätt in fjäderstiften i bungee-adaptrarna och fäst bungee-adaptrarna.
  3. Trä linan genom båda adaptrarna.
  4. Knyt ändarna säkert på gummilinan och klipp av överflödig lina.

Installing bungeekit-core