Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Display – lägen, vyer och tillstånd

Din Suunto EON Core har tre knappar som har olika funktioner i olika vyer. Långa eller korta tryckningar tar dig till olika funktioner.

Button Logic Overview EonCore

Som standard har Suunto EON Core två huvudsakliga dyklägen: Air/Nitrox och Mätare.

Tryck och håll mittknappen nedtryckt för att gå till Huvudmeny och välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar » Läge.

Suunto EON Core startar automatiskt om för att ändra läge.

Suunto EON Core har två huvudsakliga vyer: Tid/ingen dekompression och kompass. Ändra huvudvyn genom att trycka på mittknappen. Flera vyer kan finnas tillgängliga genom anpassningar i Suunto-appen.

Mer detaljerad information om vilka vyer som finns tillgängliga i olika dyklägen hittar du i Dyklägen.

Suunto EON Core växlar automatiskt mellan ytläge och dykläge. Om du överskrider 1,2 m (4 ft) under vattennivån och vattenkontakten är igång, aktiveras dykstatusen.

När skärmen för flasktryck används visas följande information:

TankPressViewCore

  • Nuvarande djup är 19,0 m
  • Dyktid är 22 minuter
  • Återstående flasktryck är 125 bar
  • Tiden för ingen dekompression är 50 minuter
  • Säkerhetsstopp kommer vid 3,0 meter
  • 16 timmar av dyktiden återstår innan laddning krävs
  • Temperaturen är 21 °C

Växelfönstret i det nedre högra hörnet kan innehålla olika typer av information som kan ändras genom att snabbt trycka på den nedre knappen.

Innehållsförteckning