Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD

Installera och parkoppla en Suunto Tank POD:

 1. Installera Tank POD-enheten enligt anvisningarna i snabbguiden för Tank POD eller i bruksanvisningen för Tank POD.
 2. Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på Tank POD efter att du har installerat Tank POD och öppnat ventilen.
 3. Om skärmen på Suunto EON Core är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.
 4. Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll din Suunto EON Core nära Tank POD-enheten. Följ instruktionerna i avsnittet för Tank POD-parkoppling i bruksanvisningen för Tank POD.
 5. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Tank POD-enhetens serienummer, batteristatus och trycket i tanken. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

  POD confirm pairing Eon

OBS:

Batterinivåindikationen som visas när man kopplar tankens POD är endast en approximation.

 1. Upprepa proceduren ovan för flera Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD.

Alternativt kan du parkoppla en eller flera Suunto Tank POD-enheter från menyn:

 1. I menyn Gaser väljer du gasen som du vill att Tank POD ska parkopplas med.

  eon menu pairing select gas

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  eon menu pairing select gas settings tank pod

 3. I listan över Tank POD-enheter väljer du den som matchar serienumret på din Tank POD.

  eon menu pairing select tank pod

 4. Se till så att Tank POD har aktiverats genom att kontrollera att flasktrycksavläsningen visas på skärmen och att POD-enhetens gröna LED-lampa blinkar.

  pod assigned

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

OBS:

Serienumret sitter på metallbasen samt på Tank POD-enhetens hölje.

tankpod serial number new

TIPS:

Ta bort trycket från Tank POD-enheten när du inte dyker för att spara på batteriets livslängd. Stäng flaskventilen och släpp ut trycket från regulatorn.

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

 1. Håll Tank POD-enheten nära dykdatorn i flasktrycksvyn:

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 2. Gaser menyn öppnas. Välj gasen som du vill koppla bort från din Tank POD:

  Gas-menu-tankPOD Eon

 3. Välj Frigör:

  Tankpod unpair Eon

 4. Din Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  eon menu pairing select gas

  TankPOD-removed Eon

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas via menyn:

 1. Välj gasen som du vill koppla bort från Tank POD i menyn Gaser:

  tank information

 2. Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.

  eon menu unpairing assigned pod

 3. Välj den Tank POD som du vill koppla från (kontrollera serienumret):

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 4. Välj Frigör:

  select unpair menu

 5. Din Tank POD tas bort från den valda gaslistan:

  eon menu pairing select gas

  TankPOD-removed Eon

Innehållsförteckning