Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Personliga justeringar

Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmer har fem personliga inställningar (+2, +1, 0, -1, -2). Dessa tillval avser dekompressionsmodeller. +2 och +1 kan betraktas som konservativa, medan -2 och -1 kan betraktas som aggressiva. 0 är den förinställda inställningen och är neutral, för optimala förhållanden. Konservativ betyder generellt sett säkrare. I praktiken innebär detta att ett dyk på ett visst djup blir kortare på grund av kravet på dekompression (tiden för ingen kompression är kort).

Konservativ innebär också att tiden som dykaren behöver lägga på dekompression är längre. För hobbydykare innebär en konservativ modell kortare tid i vattnet i syfte att undvika kraven på dekompression. För tekniska dykare innebär konservativ längre tid i vattnet på grund av de ökade kraven på dekompression under uppstigningen.

Aggressiva modeller ökar å andra sidan de potentiella riskerna vid ett dyk. För hobbydykare ger en aggressiv modell längre tid på djupt vatten, men den kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka.

Den förinställda inställningen för Suunto Fused™ RGBM och Fused™ RGBM 2 är att använda en kompromiss (inställningen 0) mellan konservativ och aggressiv. Med den personliga inställningen kan du välja gradvis mer konservativa eller mer aggressiva beräkningar.

Det finns flera riskfaktorer som kan öka din känslighet för tryckfallssjuka, exempelvis din hälsa och ditt beteende. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.

De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är

 • exponering för låg temperatur – vattentemperatur under 20 °C (68 °F)
 • under medelnivå för fysisk form
 • ålder, speciellt över 50 år
 • trötthet (efter att ha tränat hårt, för lite sömn, en utmattande resa)
 • uttorkning (påverkar blodcirkulationen och kan sakta ner kväveutsläpp)
 • stress
 • hårt åtsittande utrustning (kan sakta ner kväveutsläpp)
 • övervikt (BMI som anses som övervikt)
 • atriumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
 • träning före eller efter dyk
 • ansträngande aktivitet under ett dyk (ökar blodflödet och tillför extra gas till vävnaderna).
Varning:

STÄLL IN RÄTT PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR! När du tror att det finns faktorer som tenderar att öka risken för DCS, rekommenderas du att alltid använda det här alternativet för att göra beräkningarna försiktigare. Att inte välja rätt personliga inställning kommer att leda till felaktiga dyk- och planeringsdata.

Den personliga inställningen i fem steg kan användas för att justera algoritmens försiktighet till att passa din DCS-känslighet. Du kan hitta inställningen under Dykinställningar » Parametrar » Personliga.

Personlig nivåFörklaring
Mer aggressiv (-2)Optimala förhållanden, perfekt fysisk form, hög erfarenhet och många dyk den senaste tiden
Aggressiv (-1)Optimala förhållanden, bra fysisk form, bra erfarenhet med många dyk den senaste tiden
Standard (0)Perfekta förhållanden (standardvärde)
Konservativ (+1)Några riskfaktorer eller förhållanden finns
Mer konservativ (+2)Flera riskfaktorer och förhållanden existerar
Varning:

Personlig justering 0, -1 och-2 medför hög risk för tryckfallssjuka eller andra personskador och dödsfall.

Innehållsförteckning