Suunto EON Core - Funktioner - Gastid

Suunto EON Core Användarhandbok

Gastid

Gastid avser kvarvarande luft (gas) med aktuell gasblandning i minuter. Tiden baseras på flasktrycksvärde och aktuell andningsfrekvens.

Gastiden beror också i stor utsträckning på aktuellt djup. Om alla andra faktorer (andningsfrekvens, flasktryck och flaskstorlek) är samma, påverkas gastiden av djupet på följande sätt:

  • På 10 m (33 ft, omgivande tryck 2 bar) är gastiden 40 minuter.
  • På 30 m (99 ft, omgivande tryck 4 bar) är gastiden 20 minuter.
  • På 70 m (230 ft, omgivande tryck 8 bar) är gastiden 10 minuter.

Gastiden är ett standardfält längst ner till höger i standarddyklägen. Om du inte har kopplat in en Suunto Tank POD visas n/a i gastidsfältet. Om du har kopplat in en POD, men inga data tas emot, visas – i fältet. Detta kan bero på att POD:en är för långt ifrån, att flaskan är stängd eller att POD:ens batterinivå är låg.

gas time