Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Anpassa dyklägen med DM5

Anpassa Suunto EON Core:

 1. Ladda ner och installera Suunto DM5 från http://www.suunto.com/DM5.
 2. Anslut Suunto EON Core till en dator med en USB-kabel.
 3. I fönstret för enheter väljer du Suunto EON Core.
 4. Välj fliken Anpassning. Du kan skapa nya dyklägen och ändra de befintliga.
OBS:

När du skapar eller ändrar dyklägen måste du synkronisera ändringarna med din Suunto EON Core innan du kopplar ur USB-kabeln för att spara ändringarna på din enhet.

Anpassning är indelat i fyra kategorier:

 • Dyklägesnamn
 • Dykalgoritm
 • Gasinställningar
 • Anpassa vyer

Så här anpassar du kategorier:

Dykläge (namn)

 • Använd något kort och enkelt som snabbt hjälper dig att identifiera funktioner och information som du anpassat i det här läget.
 • Maximalt antal tecken för namnet är 15.

Dykalgoritm

 • Välj för att använda Suunto Fused RGBM 2 eller Ingen algoritm (se Dekompressionsalgoritm).
 • Om du väljer Ingen algoritm fungerar Suunto EON Core som en mätare (bottentimer) i det läget. Ytterligare alternativ att ställa in är endast:
  • Dyktyp
 • Om du väljer Suunto Fused RGBM 2 har du ytterligare alternativ att ställa in:

Gasinställningar

Konfigurera vad som visas i menyn Gaser (Gaser) på Suunto EON Core.

 • Aktivera eller avaktivera alternativet Multiple gases (Flera gaser). När alternativet Multiple gases (Flera gaser) är aktiverat blir också alternativet Modify gases while diving (Ändra gaser under ett dyk) aktiverat.

  När gasmenyn är avstängd är den förenklad och lättare att använda med bara en gas.

  Helium kan även aktiveras här.

 • Ställ in Gas max pO2 på manuell eller fast:
  • Ställ in på fast för att det valda värdet ska användas för alla gaser. Det går inte att redigera dem manuellt i menyn Gases (Gaser) eftersom den är avaktiverad. Du kan välja mellan följande:
   • Fast på 1,2
   • Fast på 1,3
   • Fast på 1,4
   • Fast på 1,5
   • Fast på 1,6
  • Ställ in på manuell för att ändra gasens maximala pO2 för varje gas individuellt i Gaser menyn.

Anpassa vyer

För Luft/Nitrox och läget för djupmätare kan du skapa upp till fyra anpassade vyer.

Lägets stil kan vara framträdande, grafisk eller klassisk.

Den framträdande vyn visar information med stora siffror:

Styles Prominent

Grafisk stil presenterar information med extra, visuella element:

Styles Graphical

Med klassisk stil presenteras information på traditionellt sätt med hjälp av siffror:

Styles Classic

Inom varje vy i läget kan du definiera vilken information som ska visas i anpassningsbara fält. När du redigerar vyn i DM5 får du en förhandsvisning av hur den kommer att se ut på din Suunto EON Core.

I varje vy kan du definiera blädderflikar på skärmen. I den valda vyn kan du gå igenom dessa värden genom att trycka på den nedre knappen. Dessa anpassningsbara fält skiljer sig åt beroende på vald layout (klassisk, grafisk eller framträdande). Använd DM5 för att anpassa dessa fält och lära dig mer.

Innehållsförteckning