Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

Dyktermer

TermFörklaring
HöghöjdsdykningEtt dyk som görs på en höjd högre än 300 m över havet.
UppstigningshastighetDen hastighet med vilken dykaren stiger mot ytan.
UppstigningstidDen minsta tid som behövs för att nå ytan på ett dyk med dekompressionsstopp.
CCRHelsluten Rebreather (återandningsapparat) Dykutrustning som som återanvänder all utandad gas.
TakPå ett dyk med dekompressionsstopp, det grundaste djup en dykare kan stiga till baserat på beräknad inert gasbelastning.
CNSSyrgastoxicitet i centrala nervsystemet Förgiftning orsakad av syrgas. Kan orsaka en rad neurologiska symtom Den viktigaste av dessa är en epilepsiliknande konvulsion som kan orsaka att en dykare drunknar.
CNS%CNS-toxicitetgränsfraktion
Compartment/AvdelningSe Vävnadsgrupp
DCSTryckfallssjuka/-sjukdom Någon av en mängd olika sjukdomar som uppstår direkt eller indirekt av att det, till följd av otillräckligt kontrollerad dekompression, bildas kvävebubblor i vävnader eller kroppsvätskor.
DekompressionTid på ett dekompressionsstopp eller djupintervall före uppstigning till ytan för att låta det absorberade kvävet försvinna naturligt från vävnader.
DekompressionsintervallPå ett dyk med dekompressionsstopp, djupintervallet mellan golvet och taket inom vilket en dykare måste stanna en tid under uppstigningen.
DykserieEn grupp av upprepade dyk mellan vilka dykdatorn visar att visst kväveöverskott finns. När kvävehalten når noll inaktiveras dykdatorn.
DyktidTid som förflutit från att man lämnat ytan vid nedstigning och till man återvänder till ytan vid slutet av ett dyk.
GolvDet djupaste djupet under ett dyk med dekompressionstopp där dekompression sker.
He%Procentsats helium eller heliumfraktion i andningsgasen.
MODMaximalt arbetsdjup för en andningsgas är det djup där syrets partialtryck (pO2) i gasblandningen överskrider en säker gräns.
Multilevel-dykEtt enstaka eller upprepade dyk som inkluderar tid på olika djup och därför inte har en gräns för direktuppstigning som enbart bestäms av dykets nådda maxdjup.
Nitrox (Nx)Avser inom sportdykning alla gasblandningar med en högre syrehalt än vanlig luft (21%).
DirektuppstigningstidÅterstående dyktid med direktuppstigning. Den maximala tid som en dykare får stanna på ett visst djup utan att behöva göra dekompressionsstopp under den efterföljande uppstigningen.
Dyk med direktuppstigningVarje dyk som tillåter direkt, ohindrad uppstigning till ytan när som helst.
Ingen deko-tidFörkortning för dyk med möjlighet till direktuppstigning.
OCÖppen andingsapparat Dykutrustning där all utandad gas bubblar ut i vattnet.
OTUEnhet för syretolerans. Används för att mäta hela kroppens syrgasförgiftning, som orsakats av långvarig exponering för höga syrgaspartialtryck. De vanligaste symptomen är irritation i lungorna, brännande känsla i bröstet, hosta och minskning av vitalkapaciteten.
O2%Syrgashalten eller syrefraktionen i andningsgasen Vanlig luft har 21 % syre.
pO2Partialtryck av syre. Begränsar det maximala djup till vilket nitroxblandningen kan användas säkert. Högsta partialtryck för dykning med syreberikad luft, nitrox, är 1,4 bar. Nödfallsgränsen för partialtryck 1,6 bar. Vid dyk över denna gräns riskeras omedelbar syrgasförgiftning.
Upprepat dykAlla dyk där dekompressionsgränserna påverkas av kvarvarande kväve som absorberats under tidigare dyk.
Kvarvarande kväveMängden överskottskväve som finns kvar i en dykare efter ett eller flera dyk.
RGBMReduced gradient bubble model. Modern algoritm för att spåra både upplöst och fri gas i dykare.
SCRHalvsluten Rebreather (återandningsapparat) Dykutrustning som återvinner en del av utandad gas.
ScubaSelf-contained underwater breathing apparatus (Självförsörjd apparat för undervattensandning).
YttidTid som förflutit från att dykaren bröt vattenytan på föregående dyk, fram tills att nedstigningen på efterföljande dyk påbörjas.
VävnadsgruppTeoretiskt begrepp som används för att modellera kroppvävnader för att bygga dekompressionstabeller eller beräkningar.
TrimixEn andningsgas blandad av helium, syre och kväve.

Innehållsförteckning