Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dyktermer

TermFörklaring
Dyk på hög höjdEtt dyk på högre höjd än 300 m ((1000 ft) över havsnivån.
UppstigningshastighetHastigheten i vilken dykaren stiger upp mot ytan.
UppstigningstidDen lägsta tiden som behövs för att nå ytan under ett dekompressionsdyk.
CCRClosed-Circuit Rebreather (Helsluten återandningsapparat) Dykapparat som filterar bort koldioxiden i luften i systemet.
TakDet grundaste djup en dykare kan stiga till baserat på beräknad inert gasbelastning under ett dekompressionsdyk.
CNSCentrala nervsystemets toxicitet Toxicitet orsakas av syre. Det kan ge flera olika neurologiska symtom. Det allvarligaste symtomet är epileptiska konvulsioner som kan orsaka drunkning.
CNS %Gränsfraktion för det centrala nervsystemets toxicitet
AvdelningSe vävnadsgrupp
DCSDykarsjuka Alla varianter av sjukdomar som orsakas antingen direkt eller indirekt av uppkomsten av kväve- eller heliumbubblor i vävnader eller kroppsvätskor, som ett resultat av otillräckligt kontrollerad dekompression.
DekompressionTiden du spenderar på ett dekompressionsstopp eller inom ett område innan du går till ytan för att låta absorberat kväve gå ur vävnaderna naturligt.
DekompressionsfönsterDjupintervallet under ett dekompressionsdyk mellan golvet och taket på vilket dykaren måste stanna en tid under uppstigningen.
DykserierEn grupp av upprepade dyk mellan vilka dykdatorn indikerar att kväveuppbyggnad pågår. När kväveuppbyggnaden når noll avaktiveras dykdatorn.
DyktidTiden som går från att dykaren lämnar ytan för att gå ner och kommer tillbaka till ytan i slutet av dyket.
GolvDet djupaste djupet under ett dekompressionsdyk där det rekommenderas att stoppa för en effektiv dekompression.
He%Heliumprocent eller heliumfraktion i andningsgasen.
MODMaximalt driftsdjup för en andningsgas är djupet på vilket partialtrycket av syre (pO2) av gasblandningen överskrider säkerhetsgränsen.
MultinivådykEtt enda eller ett upprepat dyk som inkluderar tid på olika djup och vars gränser utan dekompression därför inte bestäms enbart av det maximala djup som uppnås.
Nitrox (Nx)Avser inom sportdykning alla blandningar med högre andel syre än vanlig luft.
No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)Tid utan dekompressionsstopp. Maxtiden under vilken en dykare kan stanna på ett visst djup utan att behöva göra dekompressionsstopp under efterföljande uppstigning.
Icke dekompressionsdykAlla dyk som tillåter direkt, oavbruten uppstigning till ytan när som helst.
No dec-timeFörkortning för tidsgräns innan dekompressionsstopp krävs
OCOpen-circuit. Dykutrustning som blåser ut all gas som andats ut.
OTUEnhet för syretolerans. Används för att mäta hela kroppens toxicitet, som orsakats av långvarig exponering för höga syrepartialtryck. De vanligaste symtomen är irritation i lungorna, en brännande känsla i bröstet, hosta och en allmän trötthetskänsla.
O2%Syreprocent eller syrefraktion i andningsgasen. Standardluft har 21 % syre.
pO2Partialtryck av syre. Begränsar maxdjupet på vilket gasblandningen kan användas säkert, Gränsen för partialtryck i beredskap är 1,6 bar. Dyk över denna gräns riskerar omedelbar syretoxicitet.
Upprepade dykAlla dyk vars tidsgräns för dekompression påverkas av återstående kväve som absorberats under föregående dyk.
Resterande nitrogenAndelen resterande nitrogen som återstår i en dykare efter ett eller flera dyk.
RGBMReducerad modell för gradient bubbla Modern algoritm för att spåra både upplöst och fri gas i dykare.
ScubaSluten enhet för andning under vatten.
YttidTiden som gått från att dykaren har gått upp till ytan efter ett dyk och början av en nedstigning under nästa dyk.
VävnadsgruppTeoretiskt koncept som används för att beteckna kroppsvävnad för att skapa dekompressionstabeller eller beräkningar.
TrimixEn andningsgas som är en mix av helium, syrgas och kväve.

Innehållsförteckning