Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Avsedd användning

Dykdatorn Suunto EON Core är designad för användning som en valfri dykutrustning för fritidsdyk. Suunto EON Core är avsedd att användas för olika typer av dykning med flaskor, till exempel dykning med luft, nitrox, trimix och CCR. I läget för dykning med flaskor visar Suunto EON Core dykdator viktig information före, under och efter dyket för att underlätta att göra rätt val. De viktigaste uppgifterna är dykdjup, dyktid och information om dekompression. Utöver det kan Suunto EON Core visa andra värden relaterade till ditt dyk, som uppstigningshastighet, vattentemperatur och kompassriktning. Den hjälper även dykaren att planera dyket och följa dykplanen.

Suunto EON Core kan användas separat eller i kombination med Suunto Tank POD, som mäter flasktrycket och överför tryckavläsningsinformationen till Suunto EON Core dykdator. Kombinationen av Suunto EON Core och Tank POD är personlig säkerhetsutrustning enligt EU-standard 2016/425 och skyddar för risker som finns listade under riskkategori PPE Risk Category III (a): Substanser och blandningar som kan vara hälsoskadliga. Kompletterande utrustning som till exempel djupmätare, sänkbar tryckmätare, timer eller klocka måste användas. Dykaren måste ha tillgång till dekompressionstabeller vid dykning med dykdator.

Innehållsförteckning