Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Dykning på hög höjd

Varning:

Att resa till högre höjd över havet kan tillfälligt förändra balansen av löst kväve i kroppen. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig vid den nya höjden innan du dyker.

OBS:

Om du gör flera dyk på en annan höjd än det förra dyket ändrar du höjdinställningar så att de passar till nästa dyk efter att du avslutat det förra dyket. Detta ger mer precisa vävnadsberäkningar.

Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsytan. Efter att ha färdats till en högre höjd kommer du att ha extra kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta “extra” kväve frigörs gradvis över tid och jämvikten återställs. Det rekommenderas att du acklimatiserar dig på en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör något dyk.

Före dykning på hög höjd behöver du justera dykdatorns höjdinställningar så att den tar med den höga höjden i beräkningarna. Det maximalt tillåtna partialtrycket för kväve enligt dykdatorns matematiska modell, reduceras i enlighet med det lägre omgivande trycket.

Denna inställning justerar automatiskt dekompressionsberäkningen enligt givet höjdintervall. Du hittar inställningen under Dykinställningar » Parametrar » Höjd och väljer mellan tre intervall:

  • 0–300 m (0–980 ft) (standard)
  • 300–1500 m (980–4900 ft)
  • 1500–3000 m (4900–9800 ft)

Till följd av detta reduceras tillåtna gränser avsevärt för stopp utan dekompression.

Varning:

STÄLL IN RÄTT HÖGHÖJDSINSTÄLLNING! Vid dykning på högre höjd än 300 m, måste höjdinställningen ha ställts in rätt för att datorn ska kunna beräkna rätt dekompression. Dykdatorn är inte avsedd för användning på högre höjd än 3000 meter. Att inte välja korrekta höjdinställningar eller att dyka över den maximala höjdgränsen innebär att dyk- och planeringsdata blir felaktiga.

Innehållsförteckning