Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok

Säkerhetsstopp och djupstopp

Säkerhetsstopp och djupstopp

En tre (3) minuters säkerhetsstopp rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter.

Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m. Detta presenteras med upp-/nedpilarna framför stoppdjupet. Tiden för säkerhetsstopp visas i minuter och sekunder. Tiden får överstiga tre (3) minuter om du stiger för snabbt under dyket.

SafetyStop noDeco Core

Djupstopp aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 ft). Djupstopp presenteras som säkerhetsstopp. Du är i djupstoppsområdet när djupstoppsdjupet har upp-/nerpilarna framför sig och djupstoppstiden pågår.

Deepstop NoDeco-Core

OBS:

Av säkerhetsskäl kan du inte inaktivera djupstopp om helium (trimix-gasblandningar) är aktiverat för det dykläge som används.