Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Gasblandningar

Suunto EON Core har endast en förinställd gas (luft). Du kan ändra O2-procent och pO2-inställningar i menyn Gaser.

Om du behöver mer än en gas aktiverar du alternativet för flera gaser på enhetens meny under Dykinställningar » Parametrar.

Om du vill använda trimix-gas (med helium aktiverad) måste du aktivera helium under Dykinställningar » Parametrar. När du gjort detta kan du ändra procenten för helium (He%) för vald gas i menyn Gaser.

Du kan även använda DM5 för att aktivera dykning med flera gaser och helium, konfigurera dyklägen och ändra gasinställningar.

OBS:

När du har analyserat din gas ska du avrunda resultatet nedåt när du anger det för Suunto EON Core. Om den analyserade gasen till exempel är 31,8 % syre ska sedan gasen definieras som 31%. Detta ger säkrare dekompressionsberäkningar.
Om du behöver justera dykdatorn för att ge försiktigare beräkningar använder du funktionen för personliga inställningar för att påverka dekompressionsberäkningarna eller minskar pO2-inställningen för att påverka syrgasexponering enligt angiven O2% och pO2-värden.

Varning:

DYKDATORN GODTAR INTE DECIMALTAL FÖR SYRGASHALTEN. AVRUNDA INTE DECIMALTAL UPPÅT! Avrundning uppåt leder till att kvävehalterna underskattas, vilket påverkar dekompressionsberäkningarna negativt.

OBS:

Du kan anpassas vad som visas i menyn Gaser. Se Anpassa dyklägen med DM5.

Det är viktigt att förstå hur menyn Gaser fungerar när flera gaser och helium är aktiverade. Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 55 m (5 501,64 cm):

  • tx18/45, MOD 62.2m (pO2 1.3)
  • tx50/10, MOD 22m (pO2 1.6)
  • Syrgas, MOD 6m

I skärmdumpen nedan har menyn tre gaser och tx18/45 har valts som aktiv gas. Även om endast en gas är aktiv beräknar dekompressionsalgoritmen uppstigningstid (under dyket) med användning av alla dessa tre gaser.

Så här väljer du en annan aktiv gas:

  1. När du är i menyn Gaser trycker du på mittknappen för att visa gasalternativ.
  2. Skrolla med den övre eller nedre knappen för att markera Välj.
  3. Tryck på mittknappen igen för att bekräfta.

Menu gases eon

Om du dyker med endast en gas, se till att ha endast den gasen i menyn Gaser. Annars förväntar sig Suunto EON Core att du använder alla gaser i listan och uppmanar dig att byta gas under dyket.

Innehållsförteckning