Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Gasblandningar

Som standard har Suunto EON Core bara en gas (luft). Du kan ändra O2-procent och pO2-inställningar i menyn Gaser.

Om du behöver fler än en gas, aktivera läget för Flera gaser i enhetens meny under Dykinställningar » Parametrar.

Om du vill använda trimix-gas (med helium aktiverad) måste du aktivera helium under Dykinställningar » Parametrar. När du gjort detta kan du ändra procenten för helium (He%) för vald gas i menyn Gaser.

Du kan också aktivera dykning med flera gaser och helium, anpassa dyklägen och ändra gasinställningar med Suunto-appen.

OBS:

När du har analyserat din gas ska du avrunda resultatet neråt när du skriver in det i Suunto EON Core. Om den analyserade gasen till exempel är 31,8 % syre ska sedan gasen definieras som 31%. Detta gör dekompressionsberäkningarna mer exakta.
Om du behöver anpassa dykdatorn för att ge mer stabila kalkyleringar, använd funktionen för personliga anpassningar för att påverka dekompressionskalkyleringarna eller minska pO2 -inställningar för att påverka syreexponering enligt de införda O2% och pO2 värdena.

Varning:

DYKDATORN GODTAR INTE DECIMALTAL FÖR SYRGASHALTEN. AVRUNDA INTE DECIMALTAL UPPÅT! Avrundning uppåt leder till att kvävehalterna underskattas, vilket påverkar dekompressionsberäkningarna negativt.

OBS:

Du kan anpassa vad du ser i Gaser-menyn med Suunto-appen.

Det är viktigt att förstå hur menyn Gaser fungerar när flera gaser och helium är aktiverade. Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 55 m (180,5 ft):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • syre, MOD 6 m

I skärmdumpen nedan har menyn tre gaser och tx18/45 har valts som aktiv gas. Även om endast en gas är aktiv beräknar dekompressionsalgoritmen uppstigningstid (under dyket) med användning av alla dessa tre gaser.

Så här väljer du en annan aktiv gas:

  1. Medan du är i Gaser-menyn tryck på mittknappen för att se gasalternativ.
  2. Skrolla med de övre och nedre knapparna för att markera Välj.
  3. Tryck på mittknappen igen för att bekräfta.

Menu gases eon

Om du dyker med endast en gas, se till att ha endast den gasen i menyn Gaser. Annars förväntar sig Suunto EON Core att du använder alla gaser i listan och skickar meddelanden för att du ska byta gas under dyket.

Innehållsförteckning