Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | HÅLL DIG AKTIV MED SUUNTO | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

Kompass

Suunto EON Core inkluderar en lutningskompenserad digital kompass, tillgänglig som huvudvy.

View compass Core

Kalibrering av kompass

När du börjar använda Suunto EON Core, och efter varje laddning, måste kompassen kalibreras för att du ska kunna aktivera den. Suunto EON Corevisar kalibreringsikonen när du anger kompassvyn.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att du kalibrerar kompassen före varje dyk.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. Ta av dig din Suunto EON Core.
 2. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 3. Rulla till Allmänna / Kompass.
 4. Tryck på mittknappen för att öppna menyn Kompass.
 5. Välj Kalibrera genom att rulla uppåt eller nedåt.
 6. Börja kalibrera enheten genom att rotera den runt koordinatsystemets xyz-axlar (som om du ritade en liten cirkel), så att magnetfältet är så stabilt som möjligt under kalibreringen.. Försök att hålla Suunto EON Core på samma plats och gör inga stora rörelser.
 7. Upprepa rotationen så länge kalibreringen av kompassen går bra.

 8. Ett ljud indikerar att kalibreringen lyckats och skärmen går tillbaka till menyn Kompass.
OBS:

Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kanske du befinner dig i ett område med starka magnetkällor, t.ex. stora metallföremål. Flytta då till en annan plats och försök att kalibrera kompassen igen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto EON Core.

Så ställer du in deklination:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt)/Compass (Kompass).
 3. Tryck på mittknappen för att öppna Compass (Kompass).
 4. Tryck på mittknappen igen för att öppna Declination (Deklination).
 5. Skrolla uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för deklinationen: Med utgångspunkt vid 0,0º skrollar du uppåt mot östlig deklination eller nedåt mot västlig deklination. Stäng av deklinationen genom att ställa in deklinationsvinkeln på 0,0º.
 6. Tryck på mittknappen för att spara ändringar och gå tillbaka till menyn Compass (Kompass).
 7. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Inställningar för bäringslås

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.

Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett riktningslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Du kan återställa riktningslåset när som helst, men du kan bara ta bort ett riktningslås vid ytan.

Så här ställer du in ett riktningslås:

 1. Tryck på mittknappen för att växla till kompassvyn.
 2. Håll Suunto EON Core rakt framför dig med den övre delen pekande i riktning mot ditt mål.
 3. Håll den nedre knappen nedtryckt tills meddelandet Bearing locked (Riktning låst) visas.

När du har låst riktningen visas låsningspositionen på kompassrosen som nedan.

Bearing Lock Core

Under din kompassriktning (det stora numret i mitten av kompassen) visas även den relativa skillnaden mellan din låsta riktning och den riktning du färdas i. Om du till exempel vill färdas i exakt riktning som ditt riktningslås bör det lägre numret vara 0 °.

Ställ in ett nytt riktningslås genom att följa proceduren ovan. Varje riktningslås registreras i dykloggen med en tidsstämpel.

För att ta bort riktningslåset från din kompassvy måste du återvända till ytan.

Så här tar du bort ett riktningslås:

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna huvudmenyn medan du är i ytläge.
 2. Bläddra till GENERAL (Allmänt) med övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
 3. Gå in på Compass (Kompass) genom att trycka på mittknappen.
 4. Välj Clear bearing (Ta bort riktningslås) med mittknappen.
 5. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Innehållsförteckning