Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Tekniska specifikationer

Mått och vikt:

 • Längd: 80 mm / 3,15 in
 • Bredd: 55 mm / 2,17 in
 • Höjd: 21 mm / 0,83 in
 • Vikt: 154 g / 5,43 oz

Funktionsförhållanden

 • Höjdområde: 0 till 3000 m / 9800 ft över havsnivå
 • Driftstemperatur (dykning): 0 °C till +40 °C / 32 °F till +104 °F
 • Förvaringstemperatur: -20 °C till +50 °C / -4 °F till +122 °F
 • Rekommenderad laddningstemperatur: 0 °C till +35 °C / +32 °F till +95 °F
 • Tidsintervall för underhåll: 500 timmars dyktid eller två år beroende på vad som inträffar först
OBS:

Dykning vid mycket kalla förhållanden kan skada dykdatorn. Se till att enheten inte utsätts för minusgrader när den är blöt.

OBS:

Lämna inte dykdatorn i direkt solljus!

Varning:

Utsätt inte enheten för temperaturer över eller undre de angivna gränserna, eftersom det kan leda till skador på enheten och utsätta dig för en säkerhetsrisk.

Djupmätare

 • Temperaturkompenserad trycksensor
 • Precision vid 80 m / 262 ft enligt EN 13319 och ISO 6425
 • Visningsintervall av djup: 0 till 300 m / 0 till 984 ft
 • Exakthet: 0,1 m från 0 till 100 m / 1 ft från 0 till 328 ft

Temperaturskärm

 • Exakthet: 1 °C / 1.5 °F
 • Visningsintervall: -20 till +50 °C/-4 till +122 °F
 • Precision: ± 2 °C/± 3,6 °F inom 20 minuter efter temperaturförändring i temperaturintervallet på 0 °C till 40 °C / 32 °F till 104 °F

Visas i läget för blandade gaser

 • Helium %: 0-95
 • Syre %: 5-99
 • Visning av syrepartialtryck: 0,0–3,0 bar
 • CNS %: 0–500 % med 1 % exakthet
 • OTU: 0-1000

Andra skärmar

 • Dyktid: 0 till 999 min
 • Yttid: 0 till 99 h 59 min
 • Dykräknare: 0 till 99 för repetitiva dyk
 • Ingen dekompressionstid: 0 till 99 min (>99 över 99)
 • Uppstigningstid: 0 till 999 min (>999 efter 999)
 • Takdjup: 3,0 till 300 m / 10 till 984 ft

Kalenderklocka

 • Precision: ± 25 s/månad (vid 20 °C/68 °F)
 • 12/24 h display

Kompass

 • Precision: +/- 15°
 • Exakthet: 1°
 • Max. lutning: 45 grader
 • Balans: global

Timer

 • Precision: 1 sekund
 • Visningsintervall: 0’00 – 99’59
 • Exakthet: 1 sekund

Loggbook

 • Samplingsfrekvens. 10 sekunder
 • Minneskapacitet: Ungefär 200 timmars dykning eller 400 dykloggar, beroende på vad som kommer först

Kalkyleringsmodell för vävnad

 • Suunto Fused™ RGBM 2 algoritm (utvecklad av Suunto och Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
 • 15 vävnadsrum
 • Vävnadsrum halveringstider för nitrogen: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 och 720 min. Halveringstiderna för in- och utsläpp av gas är de samma.
 • Vävnadsrummens halveringstider divideras med en konstant faktor för att beräkna halveringstider för helium.
 • RGBM (variabla) M-värden baserade på dykvana och dykfel. M-värdena spåras upp till 100 timmar efter ett dyk
 • Exponeringsberäkningarna (CNS% och OTU) baseras på rekommendationer från RW Hamilton samt för accepterade tabeller för tidsgränser och princip.

Batteri

 • Typ: laddningsbart litiumjon
 • Batteritid: fulladdat, 10-20 h dyktid

Följande faktorer påverkar den förväntade livslängden:

 • Förhållandena i vilken enheten används och förvaras (till exempel temperatur/kall miljö) Under 10 °C (50 °F) är den förväntade batteritiden ungefär 50–75 % av den vid 20 °C (68 °F)
 • Batteriets kvalitet Vissa litiumbatterier kan förbrukas på ett oväntat sätt, vilket inte kan testas i förväg.
OBS:

Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste till slut bytas ut. Batteriet ska endast bytas av auktoriserat Suunto servicecenter.

OBS:

Låga temperaturer kan aktivera batterivarningen även om batteriet har tillräcklig kapacitet för att dyka i vatten med högre temperaturer (40 °C eller lägre).

Radiosändare och -mottagare

 • Bluetooth® Smart-kompatibel
 • Frekvensband: 2402-2480 MHz
 • Maximal uteffekt: <4 dBm
 • Räckvidd: ~3 m / 9,8 ft

Undervattensradiomottagare

 • Frekvensband: En kanal 123 kHz
 • Räckvidd: 1,5 m / 4,9 ft

Tillverkare

Suunto Oy

Rosendals handelsväg 7 A

FI-01510 Vanda FINLAND

Innehållsförteckning