Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Profil för dekompressionsdyk

Profilen för dekompressionsdyk kan väljas i Dykinställningar » Parametrar » Dekoprofil.

Kontinuerlig dekompressionsprofil

Sedan Haldanes tabeller från 1908 har dekompressionsstopp vanligtvis använts i fasta steg, som 15 m, 12 m, 9 m, 6 m och 3 m. Denna praktiska metod introducerades innan dykdatorer uppfanns. Men när en dykare gör en uppstigning så sker dekompressionen i mer gradvisa ministeg och skapar en jämn dekompressionskurva.

Uppfinnandet av microprocessorer har gett Suunto möjlighet att utforma hur dekompressionen faktiskt går till med högre precision. En kontinuerlig dekompressionskurva inkluderas i Suunto Fused™ RGBM 2:s arbetsförutsättningar.

Under en uppstigning som involverar dekompressionsstopp beräknar Suuntos dykdatorer punkten på vilken kontrolldelen överstiger det omgivande trycket (det är punkten på vilken vävnadstrycket är högre än det omgivande trycket) och gasutsläpp påbörjas. Detta benämns dekompressionsgolvet. Över detta golvdjup och under takdjupet finns den så kallade dekompressionszonen. Intervallet på dekompressionszonen beror på dykprofilen.

Gasutsläpp i fast huvudvävnad sker långsamt nära eller på golvet eftersom den yttre gradienten är liten. Mindre vävnader kan fortfarande ge insläpp och med tillräcklig tid kan dekompressionskravet öka, och i det fallet kan taket flyttas ner och golvet höjas.

Suuntos RGBM-algoritmer optimerar dessa två motsättningar genom en kombination av en långsam uppstigningstakt och en konstant dekompressionskurva. Allt handlar om korrekt kontroll av den expanderande gasen under en uppstigning. Detta är orsaken till att alla Suuntos RGBM-algoritmer använder en maximal uppstigningshastighet på 10 m/minut, vilket över årens gång har visat sig vara en effektiv mätning.

Dekompressionsgolvet representerar punkten på vilken RGBM-algoritmen ska maximera bubbelkompressionen, medan dekompressionstaket maximerar minskningen av kväve.

Den extra fördelen med att ha tak och golv för dekompression är att det i grov sjö kan vara svårt att behålla exakt djup för optimal dekompression. Genom att bibehålla ett djup under taket men över golvet, sker fortfarande dekompression, även om det sker långsammare än vad som är optimalt. Det ger även en extra buffert för att minimera risken att vågorna lyfter dykaren över taket. Den konstanta dekompressionskurvan som används av Suunto ger även en smidigare och mer naturlig dekompressionsprofil än den traditionella stegmodellen.

Suunto EON Core har en unik funktion för att visa inte endast dekompressionstaket, utan även dekompressionsgolvet. Så länge du är under golvet, dvs. fortfarande under pågående inandning av gas, visas en uppåtpil. När du är ovanför golvet börjar vävnadernas utsläpp av gas och uppåtpilen försvinner. Den optimala dekompressionen sker i takzonen, som visas med både pilar uppåt och neråt. Om du överskrider takdjupet visas en nedåtpil och ett ljudalarm uppmanar dykaren att genast gå tillbaka till takzonen.

Stegvis dekompressionsprofil

I denna dekompressionsprofil delas uppstigningen upp i de traditionella stegindelningarna på 3 m (10 ft). I denna modell kommer dykarens dekompression delas in i fasta steg.

Continuous Stepped Eon Core

OBS:

Val av dekompressionsprofil kan väljas från och med version 2.0 av den inbyggda programvaran.

Innehållsförteckning