Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

  • Överensstämmelse

Överensstämmelse

EU-radiodirektivet

Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DW171 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Kombinationen av Suunto EON Core och Suunto Tank POD anses som personlig skyddsutrustning enligt direktivet 89/686 / EEC. Det anmälda organet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnel, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har slutfört EG-typkontrollen av ovan nämnda kombination och försäkrat överensstämmelsen enligt den europeiska standarden EN250: 2014. Certifieringen gäller upp till 50 meters djup enligt definitionen i EN250: 2014.

Europeisk standard för djupmätare

EN13319 är en europeisk standard för dykdjupmätare. Suunto dykdatorer är utformade för att uppfylla denna standard.

Efterlevnad av FCC-reglerna

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften. Denna produkt har testats och funnits överensstämma med FCC-standarderna och är avsedd för användning hemma eller på arbetet.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Suunto kan medföra att du inte längre får använda denna enhet, i enlighet med FCC:s regler och föreskrifter.

IC

Denna enhet uppfyller licensfria Industry Canada RSS-standard(er). Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften.

Innehållsförteckning