Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok

Timer

Suunto EON Core har en timer som kan användas för timing-specifika åtgärder under uppgång till ytan eller vid dyk. Timern visas i nedre högra hörnet som rullnings post.

OBS:

Timern kan också anpassas till att vara som en analog klocka i mitten av displayen.

Så här använder du timern:

  1. Under dyket trycker du på den övre knappen för att starta timern.
  2. Tryck igen på den övre knappen för att pausa timern.
  3. Håll den övre knappen nedtryckt för att nollställa timern.

Timerns start- och stoppåtgärder sparas i loggboken.