Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Timer

Suunto EON Core har en timer som kan användas för tidtagning av speciella moment vid ytan eller dyk. Timern visas i det nedre högra hörnet som ett rullningsbart objekt.

OBS:

I timervyn visas timern som en analog klocka.

Så här använder du timern:

  1. Tryck på den övre knappen för att starta timern.
  2. Tryck på den övre knappen igen för att pausa timern.
  3. Håll den övre knappen nedtryckt för att nollställa timern.

Timerns start- och stoppåtgärder sparas i dykloggen.

Innehållsförteckning