Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Core Användarhandbok 3.0

Lägga till bokmärken

När du dyker, håll den nedre knappen nedtryckt för att lägga till ett bokmärke (timstämpel) för att aktivera loggen för senare referens.

Bookmark Eon

Bokmärken sparar följande information: Tidsstämpel, djup, temperatur och tryck om Tank pod används. Du kan se data i Suunto-appen efter dyket.

OBS:

Om du trycker länge på den undre knappen i kompassvyn låser du bäringen.

Innehållsförteckning