Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | SOMMARREA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto EON Core Användarhandbok - 2.0

Funktioner

Alarm, varningar och meddelanden

Suunto EON Core har färgkodade alarm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.

När larm, varning eller meddelande inträffar, visas ett meddelande som extrafönster. Meddelanden i extrafönster kvitteras med tryck på valfri knapp. Den information som behöver uppmärksammas finns kvar på skärmen eller som rullbara inslag i det nedre fältet tills situationen återgått till det normala.

Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.

AlarmFörklaring
AscSpeedAlertNedstigningshastigheten överskrider säkerhetshastigheten på 10 m (33 ft) per minut under fem sekunder eller längre.
deco ceiling broken ProminentDekompressionstaket bryts med mer än 0.6 m (2 ft) under ett kompressionsdyk. Gå genast tillbaka under takdjupet och forsätt nedstigningen normalt.
alarm pO2high CorePartialtrycket av syre överskrider säkerhetsnivån (>1,6). Gå genast uppåt eller ändra till en gas med lägre syreprocent.
alarm pO2low new CorePartialtrycket av syre under säkerhetsnivån (<0,18). Gå genast ner eller ändra till en gas med högre syreprocent.

Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.

VarningFörklaring
CNS 100%Det centrala nervsystemets toxicitetsnivå är på 100 %
OTU 300Rekommenderad daglig gräns för syretoleransenhet har nåtts
DjupDjupet överskrider din gräns för djupalarm
DyktidDyktiden överskrider din gräns för dykalarm
Diluent högt pO₂Utspädningsgasens syrepartialtryck överskrider säkerhetsnivån (>1,6); ingen omedelbar risk såvida inte utspädningsgas används, dvs diluent flush
Diluent lågt pO₂Utspädningsgasens syrepartialtryck överskrider säkerhetsnivån (>1,8); ingen omedelbar risk såvida inte utspädningsgas används, dvs diluent flush
GastidGastiden överskrider din gräns för gastid, eller flasktrycket är under 35 bar (~510 psi), vilket betyder att gastiden är noll.
Säkerhetsstopp har brutitsSäkerhetsstoppstak är brutet med mer än 0,6 m (2 ft)
Tanktryck

Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm

Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm Det finns ett inbyggt larm vid 50 bar som inte kan ändras. Utöver det finns det ett konfigurerbart flasktryckslarm som du kan ställa in på valfritt värde. Din dykdator visar också ett larm när det värdet och 50 bar har nåtts. Flasktrycksnumret tvingas fram och visas på skärmen och blir gult efter värdet du ställt in och rött efter 50 bar.

Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.

MeddelandeFörklaring
CNS 80%Det centrala nervsystemets toxicitetsnivå är på 80 %
OTU 250Cirka 80 % kvar av rekommenderad daglig gräns för syretolerans uppnådd.
Byta gasNär du gör nedstigning med flera gaser är det säkrast att växla till nästa tillgängliga gas för optimal dekompressionsprofil.
Låg batterinivåCirka tre timmar kvar av dyktiden
Omladdning krävsCirka två timmar återstår av batteritiden; enheten måste laddas om innan nästa dyk
Setpoint har växlatsSetpoint växlas automatiskt vid rebreather-dyk. Se Setpoints

Innehållsförteckning