Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Po nurkowaniu komputer nurkowy Suunto EON Steel wyświetla czas na powierzchni od poprzedniego nurkowania i czas odliczania zalecanego okresu zakazu lotu samolotem. W trakcie czasu zakazu lotu samolotem należy unikać podróżowania (także samolotem) na dużych wysokościach.

Surf NoFly

Czas zakazu lotu samolotem to minimalny czas spędzony na powierzchni po nurkowaniu, zalecany przed odbyciem podróży samolotem. Wynosi on zawsze przynajmniej 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 75 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany. Maksymalny czas zakazu lotu samolotem wynosi zawsze 72 godziny.

Jeśli podczas nurkowania pominięta zostanie dekompresja, przez co nastąpi aktywacja 48-godzinnej blokady algorytmu (patrz Blokada algorytmu), czas zakazu lotu samolotem wyniesie zawsze 48 godzin. Podobnie w przypadku nurkowania w trybie Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego), czas zakazu lotu samolotem wynosi 48 godzin.

W przypadku Suunto Fused™ RGBM 2 na czas zakazu lotów wpływa wybrany parametr ustawienia osobistego (-2, -1, 0, +1, +2). Im bardziej konserwatywne ustawienie osobiste, tym dłuższe wyświetlane wartości czasu zakazu lotu samolotem. Bardziej agresywne ustawienia osobiste spowodują wyświetlanie krótszych wartości czasu zakazu lotu samolotem.

Po upływie czasu zakazu lotu samolotem obliczonego przez Suunto EON Steel z zastosowaniem algorytmu Suunto Fused™ RGBM 2 można korzystać z normalnych przelotów (podczas których w kabinie zapewniane jest ciśnienie powietrza typowe dla wysokości 3000 m).

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER POKAZUJE ZAKAZ LOTU SAMOLOTEM ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM! Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez
Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej!

Spis treści