Suunto EON Steel - Funkcje - Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Po nurkowaniu, komputer nurkowy Suunto EON Steel wyświetla czas na powierzchni od poprzedniego nurkowania i czas odliczania zalecanego okresu zakazu lotu samolotem. W trakcie czasu zakazu lotu samolotem należy unikać podróży lotniczej lub przebywania na większej wysokości.

Surf NoFly

Czas zakazu lotu samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, w przypadku gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 70 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany.

Jeśli podczas nurkowania pominięta zostanie dekompresja, przez co komputer nurkowy Suunto EON Steel wejdzie w tryb błędu stałego (zob. Blokada algorytmu), czas zakazu lotu samolotem wynosi zawsze 48 godzin. Podobnie w przypadku nurkowania w trybie Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego), czas zakazu lotu samolotem wynosi 48 godzin.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER POKAZUJE ZAKAZ LOTU SAMOLOTEM ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM! Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez
Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej!