Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Ciśnienie w butli

Z urządzenia Suunto EON Steel można korzystać w połączeniu z maksymalnie dwudziestoma (20) gazami, z których każdy może być obsługiwany za pomocą czujnika Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli.

Aby zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD, patrz Jak zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD.

W widoku ciśnienia w butli można przeglądać następujące ekrany.

W poniższym przykładzie alarm ciśnienia w butli ustawiono na 100 barów. Ciśnienie w butli wynosi 75 barów, jak wskazano w przełączanym oknie w prawym dolnym rogu.

Ciśnienie w butli jest wyświetlane na żółto, gdy przekracza 50 barów (720 psi) i jest niższe od wartości alarmowej ciśnienia w butli ustawionej przez użytkownika:

steel-tankp-75bar

Gdy ciśnienie w butli spadnie poniżej 50 barów (720 psi), rzeczywista wartość ciśnienia w butli jest wyświetlana w przełączanym oknie na czerwono i uruchamiany jest obowiązkowy alarm:

steel-tankp-45bar 2

Spis treści