Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Ciśnienie w butli

Ciśnienie w butli

Komputer nurkowy Suunto EON Steel może być używany z wieloma czujnikami Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli.

Aby zainstalować i podłączyć czujnik Suunto Tank POD:

  1. Zainstalować czujnik Tank POD i otworzyć zawór.

install TankPOD

  1. Poczekać aż zielone światło LED czujnika Tank POD zacznie migać.
  2. Jeśli ekran komputera nurkowego Suunto EON Steel jest wygaszony, nacisnąć dowolny przycisk, aby go aktywować.
  3. Umieścić komputer nurkowy Suunto EON Steel, jak pokazano, blisko czujnika Tank POD.

pair TankPOD

  1. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się okienko z menu pokazujące numer seryjny czujnika Tank POD, stan jego baterii oraz ciśnienie w butli. Z menu wybrać gaz odpowiedni dla danego czujnika Tank POD.

gas TankPOD

OSTRZEŻENIE:

Poziom baterii wyświetlany podczas parowania czujnika Tank POD jest tylko przybliżony. Bateria czujnika POD może wyczerpać się szybciej, niż sugeruje wskaźnik.

UWAGA:

Zalecamy wymianę baterii w czujniku Tank POD po wykonaniu 200 nurkowań lub po upływie 2 lat.

Procedurę powtórzyć dla dodatkowych czujników Tank POD i dla każdego czujnika POD ustawić odpowiedni gaz.

UWAGA:

Następnego czujnika Tank POD nie można sparować aż do momentu zdefiniowania kolejnego gazu w komputerze nurkowym Suunto EON Steel.

Alternatywnie, można ustawić, który czujnik Tank POD będzie używany z którym gazem poprzez wybranie czujnika Tank POD dla danego gazu w opcji menu Gas(es) (Gaz(y)). W przypadku zastosowania tej metody należy dopilnować, aby czujnik Tank POD został aktywowany, sprawdzając, czy odczyt ciśnienia w butli jest widoczny na ekranie i czy mieści się on w swoim przedziale. W menu czujnik Tank POD jest określony za pomocą swojego numeru seryjnego.

Widoki główne danych z nurkowań pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu. Zmiana gazu powoduje odpowiednią zmianę wyświetlanego ciśnienia w butli.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.

TankPOD serialnumber

PRZESTROGA:

Nie podnosić ani nie przenosić butli chwytając za bezprzewodowy nadajnik ciśnienia, ponieważ grozi to uszkodzeniem obudowy i zalaniem urządzenia. W przypadku upadku butli z nadajnikiem przymocowanym do pierwszego stopnia automatu oddechowego, przed nurkowaniem należy upewnić się, czy nie został on uszkodzony.

PORADA:

Jeżeli nie nurkujesz nie trzymaj czujnika Tank POD pod ciśnieniem, aby nie zużywać baterii.