Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Kompas

Suunto EON Steel jest wyposażony w cyfrowy kompas z kompensacją przechyłów, dostępny jako widok główny.

view compass

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym użyciem komputera nurkowego Suunto EON Steel i po każdym naładowaniu konieczne jest skalibrowanie kompasu, aby możliwe było jego uruchomienie. Suunto EON Steel wyświetla ekran kalibracji po wejściu do widoku kompasu.

Podczas procesu kalibracji kompas dostosuje się do otaczającego pola magnetycznego.

Z uwagi na zmiany zachodzące w otaczającym polu magnetycznym zaleca się ponowną kalibrację kompasu przed każdym nurkowaniem.

Aby ręcznie rozpocząć kalibrację:

 1. Zdejmij urządzenie Suunto EON Steel.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 3. Przejdź do obszaru Ogólne » Kompas.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do funkcji Kompas.
 5. Przewijaj w dół lub w górę aż do opcji Kalibracja.
 6. Rozpocznij kalibrację urządzenia, próbując przesuwać je wokół osi XYZ układu współrzędnych (niczym rysowanie małego okręgu) w taki sposób, aby podczas kalibracji pole magnetyczne było jak najbardziej stabilne. Aby to osiągnąć, spróbuj trzymać Suunto EON Steel w tym samym położeniu i nie poruszaj nim, wykonując energiczne ruchy.
 7. Powtarzaj obroty, aż do pomyślnego przeprowadzenia kalibracji.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. Sygnał dźwiękowy oznacza, że kalibracja została przeprowadzona pomyślnie i ekran powraca do opcji menu Kompas.
UWAGA:

Kilka nieudanych procesów kalibracji z rzędu może oznaczać bliskość źródeł oddziaływania magnetycznego takich jak duże metalowe obiekty. Należy zmienić lokalizację i podjąć ponowną próbę kalibracji kompasu.

Ustawianie deklinacji

Deklinację kompasu należy zawsze dostosowywać do obszaru nurkowania, aby zapewnić dokładne odczyty kursu. Należy sprawdzić lokalną deklinację w zaufanym źródle i ustawić jej wartość w komputerze nurkowym Suunto EON Steel.

Aby ustawić deklinację:

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne / Kompas.
 3. Wcisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Deklinacja.
 5. Przewijać w górę lub w dół, aby ustawić kąt deklinacji: Zaczynając od 0,0º przewijać w górę w kierunku wschodniej deklinacji lub w dół w kierunku deklinacji zachodniej. Aby wyłączyć deklinację, ustawić kąt deklinacji w pozycji 0,0º.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk w celu zachowania zmian i powrotu do opcji menu Kompas .
 7. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.

Blokowanie namiaru

Namiar kompasu to kąt pomiędzy północą a Twoim celem. W uproszczeniu jest to kierunek, w którego stronę chcesz się poruszać. Z kolei kurs to Twój faktyczny kierunek poruszania się.

Możesz ustawić blokadę namiaru kompasu, aby orientować się pod wodą oraz utrzymywać właściwy kierunek przemieszczania się. Przed opuszczeniem łodzi można na przykład ustawić blokadę namiaru tak, aby kompas wskazywał kierunek do rafy.

Blokadę namiaru kompasu można w dowolnym momencie zresetować, ale można ją usunąć tylko przebywając na powierzchni.

Aby ustawić blokadę namiaru kompasu:

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby zmienić na widok kompasu.
 2. Trzymaj Suunto EON Steel poziomo przed sobą, z górą skierowaną w stronę celu.
 3. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk aż do wyświetlenia powiadomienia Zablokowano namiar.

Bearing locked Steel

Po ustawieniu blokady namiaru pozycja blokady wyświetla się na róży kompasu, jak na poniższym przykładzie.

bearing locked diving steel

Pod informacją o kursie (duży numer na środku kompasu) wyświetla się także względna różnica pomiędzy namiarem kompasu a Twoim kierunkiem poruszania się. Na przykład, kiedy chcesz poruszać się dokładnie w kierunku namiaru kompasu, dolne okienko powinno wyświetlać 0°.

Jeśli chcesz ustawić nową blokadę namiaru, po prostu ponownie wykonaj procedurę opisaną powyżej. Każda blokada namiaru jest zapisywana w rejestrze nurkowań ze znacznikiem czasu.

Aby usunąć blokadę namiaru z widoku kompasu, musisz wrócić na powierzchnię.

Aby usunąć blokadę namiaru kompasu:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do sekcji Ogólne górnym lub dolnym przyciskiem i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Naciśnij środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Wybierz opcję Wyczyść namiar za pomocą przycisku środkowego.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.

Spis treści