Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Wyprzedaż Suunto: teraz rabat do 60% >

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Kompas

Suunto EON Steel jest wyposażony w cyfrowy kompas z kompensacją przechyłów, dostępny jako widok główny.

view compass

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym użyciem komputera nurkowego Suunto EON Steel konieczne jest skalibrowanie kompasu. Suunto EON Steel wyświetla ikonę kalibracji po wejściu do widoku kompasu. Aby skalibrować kompas, powoli obracaj urządzeniem, wykonując nim ruchy kreślące dużą leżącą ósemkę.

Obejrzyj film na YouTube.

Podczas procesu kalibracji kompas dostosowuje się do otaczającego pola magnetycznego.

view compassCalibrate

Ze względu na zmiany zachodzące w otaczającym polu magnetycznym zaleca się ponowną kalibrację kompasu przed każdym nurkowaniem.

Aby ręcznie rozpocząć kalibrację:

 1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejdź do opcji General (Ogólne) / Compass (Kompas).
 3. Naciśnij środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Compass (Kompas).
 4. Przewiń w dół lub w górę, aż do opcji Calibrate (Kalibracja).
 5. Rozpocznij kalibrację, wykonując urządzeniem trójwymiarowe ósemki, jak pokazuje rysunek.
 6. Sygnał dźwiękowy oznacza, że kalibracja została przeprowadzona pomyślnie, a ekran wraca do menu Compass (Kompas).
UWAGA:

Kilka nieudanych procesów kalibracji z rzędu może oznaczać bliskość źródeł oddziaływania magnetycznego, takich jak duże metalowe obiekty. Zmień lokalizację i podejmij ponowną próbę kalibracji kompasu.

Ustawianie deklinacji

Deklinację kompasu należy zawsze dostosowywać do obszaru nurkowania, aby zapewnić dokładne odczyty kursu. Należy sprawdzić lokalną deklinację w zaufanym źródle i ustawić jej wartość w komputerze nurkowym Suunto EON Steel.

Aby ustawić deklinację:

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne / Kompas.
 3. Wcisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Deklinacja.
 5. Przewijać w górę lub w dół, aby ustawić kąt deklinacji: Zaczynając od 0,0º przewijać w górę w kierunku wschodniej deklinacji lub w dół w kierunku deklinacji zachodniej. Aby wyłączyć deklinację, ustawić kąt deklinacji w pozycji 0,0º.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk w celu zachowania zmian i powrotu do opcji menu Kompas .
 7. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.

Ustawianie blokady namiaru kompasowego

Namiar to kąt pomiędzy północą a Twoim celem. W uproszczeniu jest to kierunek, w którym chcesz się przemieszczać. Kurs to z kolei faktyczny kierunek, w jakim się poruszasz.

Możesz ustawić blokadę namiaru, aby łatwiej orientować się pod wodą i mieć pewność, że utrzymujesz obrany kierunek przemieszczania się. Możesz na przykład ustawić blokadę namiaru na kierunek w stronę rafy przed opuszczeniem łodzi.

Ustawienie blokady namiaru można zmienić w dowolnym momencie, ale skasować ją można tylko na powierzchni.

Aby ustawić blokadę namiaru:

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby pojawił się widok kompasu.
 2. Przytrzymaj urządzenie Suunto EON Steel przed sobą poziomo, z górną częścią skierowaną w stronę celu.
 3. Przytrzymaj dolny przycisk, aż pojawi się komunikat Bearing locked (Namiar zablokowany).

Po zablokowaniu namiaru pozycja wybranej blokady jest wskazywana na róży kompasu, jak na poniższym rysunku.

bearing lock

Pod kursem (duże cyfry na środku kompasu) znajdziesz również względną różnicę pomiędzy Twoim wybranym namiarem a bieżącym kursem. Dlatego jeśli na przykład chcesz poruszać się dokładnie w kierunku zgodnym z wybranym namiarem, wartość wyświetlana poniżej powinna wynosić 0°.

Jeśli chcesz ustawić nową blokadę namiaru, wystarczy powtórzyć powyższe kroki. Każda blokada namiaru jest zapisywana w Twoim rejestrze nurkowań ze znacznikiem czasu.

Aby skasować blokadę namiaru z widoku kompasu, musisz powrócić na powierzchnię.

Aby skasować blokadę namiaru:

 1. Znajdując się na powierzchni, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przejdź do sekcji GENERAL (OGÓLNE), używając do tego górnego lub dolnego przycisku, i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Naciśnij środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Compass (Kompas).
 4. Wybierz opcję Clear bearing, naciskając środkowy przycisk.
 5. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.