Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Blokada algorytmu

Przekroczenie górnego pułapu dekompresji

W przypadku wynurzenia powyżej górnego pułapu dekompresji o więcej niż 0,6 m (2 stopy) parametr pułapu zmienia kolor na czerwony, wyświetla się strzałka skierowana w dół i emitowany jest alarm dźwiękowy.

ErrorCondition

W takiej sytuacji, aby kontynuować dekompresję, należy cofnąć się na głębokość poniżej górnego pułapu dekompresji. Jeśli w ciągu trzech (3) minut czynność ta nie zostanie wykonana, Suunto EON Steel dochodzi do blokady obliczeń algorytmu i wyświetla się komunikat o blokadzie Zablo., jak pokazano poniżej. Należy zwrócić uwagę, że wartość górnego pułapu dekompresji nie jest już wtedy podawana.

permanentError

W tym stanie szczególnie wzrasta ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Informacje dotyczące dekompresji nie są dostępne przez kolejne 48 godzin od wyjścia na powierzchnię.

Algorytm zablokowany

Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 zostanie zablokowany na 48 godzin w przypadku pominięcia przystanków dekompresyjnych przez ponad 3 (trzy) minuty. W przypadku blokady algorytmu informacje na temat algorytmu nie są dostępne, a w ich miejsce wyświetlany jest komunikat o blokadzie Zablo.. Blokada algorytmu to funkcja bezpieczeństwa wskazująca, że informacje generowane przez algorytm nie są już aktualne.

Nurkowanie z zablokowanym algorytmem jest możliwe, jednakże zamiast informacji dotyczących dekompresji wyświetlany jest komunikat o blokadzie Zablo.. Nurkowanie z zablokowanym algorytmem powoduje zresetowanie czasu blokady algorytmu z powrotem na 48 godzin po wyjściu na powierzchnię.

Spis treści