Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Jak aktywować pomiar zużycia gazu

Jeśli dostosujesz urządzenie Suunto EON Steel w aplikacji Suunto w taki sposób, aby w oknie przełącznika zawierało pole informacji o zużyciu gazu, informacje te będą zawsze dostępne i widoczne podczas nurkowania, w którym używasz gazu, do którego podłączony jest czujnik Tank POD.

PORADA:

Upewnij się, że rozmiar butli jest prawidłowy.

Aby aktywować pomiar zużycia gazu:

  1. Dodaj pole zużycia gazu do niestandardowego trybu nurkowania w aplikacji Suunto.
  2. Zainstaluj i sparuj czujnik Suunto Tank POD.
  3. Po wybraniu właściwego gazu i przywróceniu głównego widoku czasu przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
  4. Przewiń do pozycji Gazy za pomocą dolnego przycisku i wybierz za pomocą środkowego przycisku.
  5. Przewiń do gazu wybranego z czujnika Tank POD i potwierdź wybór za pomocą środkowego przycisku.
  6. Przewiń do pozycji Rozmiar butli i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
  7. Sprawdź rozmiar butli, a w razie potrzeby zmień go za pomocą górnego lub dolnego przycisku. Zatwierdź zmianę środkowym przyciskiem.
  8. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.
UWAGA:

Aby uzyskać dokładny pomiar zużycia gazu, musisz podać rozmiar butli. Brak określonego rozmiaru butli doprowadzi do nieprawidłowego odczytu zużycia gazu.

Spis treści