Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu (Enriched Air Nitrox)

To urządzenie może być używane z gazami oddechowymi typu nitroks (znanymi również jako Oxy-Nitrogen).

OSTRZEŻENIE:

Nie używaj nitroksu bez odpowiedniego przeszkolenia. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu tego rodzaju przy zawartości tlenu powyżej 22% niezbędne są odpowiednie szkolenia dotyczące nurkowania na nitroksie i tlenie.

OSTRZEŻENIE:

Przy stosowaniu nitroksu maksymalna głębokość operacyjna i czas ekspozycji zależą od zawartości tlenu w gazie.

OSTRZEŻENIE:

Podczas używania nitroksu istnieje niebezpieczeństwo, że zanieczyszczenia mogą spowodować zapłon tlenu.

OSTRZEŻENIE:

Stosowanie powietrza do oddychania zgodnie z EN 12021 może powodować zanieczyszczenie aparatu oddechowego.

UWAGA:

Aby zminimalizować ryzyko zapłonu tlenu, zawór (zawory) zbiornika ciśnieniowego należy zawsze otwierać powoli.

Aby uzyskać więcej informacji o nurkowaniu z wykorzystaniem nitroksu i czujnika Suunto Tank POD, patrz broszura Informacje o nurkowaniu i przepisy bezpieczeństwa dotyczące Suunto Tank POD dołączona do urządzenia lub dostępna w witrynie www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Spis treści