Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie („deep-stopy”)

Górne pułapy przystanków głębokich i przystanków bezpieczeństwa są zawsze na stałej głębokości, gdy nurek znajduje się na przystanku. Czas przystanków głębokich i przystanków bezpieczeństwa jest odliczany w minutach i sekundach.

Przyst. bezp.

Istnieją dwa rodzaje przystanków bezpieczeństwa: dobrowolne i obowiązkowe. Przystanek bezpieczeństwa jest obowiązkowy, jeśli podczas nurkowania dojdzie do naruszenia prędkości wynurzania. Obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa jest oznaczony na czerwono, zaś dobrowolny – na żółto.

Przystanek bezpieczeństwa trwający trzy (3) minuty jest zawsze zalecany w przypadku nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (33 ft).

Czas trwania przystanku bezpieczeństwa obliczany jest, gdy nurek znajduje się na głębokości pomiędzy 2,4 a 6 m (7,9 a 19,6 ft). Jest to przedstawiane za pomocą strzałek w górę/dół przed lewą stroną wartości głębokości przystanku. Czas przystanku bezpieczeństwa pokazywany jest w minutach i sekundach. Czas ten może przekroczyć 3 (trzy) minuty w przypadku zbyt szybkiego wynurzania podczas nurkowania. Jeśli naruszenia wystąpią kilkakrotnie, dodatkowy przystanek będzie dłuższy. Przystanki bezpieczeństwa można ustawić na trzy (3), cztery (4) lub pięć (5) minut.

Dobrowolny przystanek bezpieczeństwa jest oznaczony na żółto:

safetyStop noDeco

Obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa jest oznaczony na czerwono:

mandatory safety stop steel

Deepstop

Przystanki głębokie są aktywowane tylko podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (66 ft). Podczas wynurzania przystanki głębokie uaktywniają się, gdy znajdziesz się w połowie wysokości od maksymalnej głębokości. Przystanki głębokie są przedstawiane tak jak przystanki bezpieczeństwa. Nurek znajduje się w obszarze przystanku głębokiego, gdy przed głębokością przystanku głębokiego pokazywane są strzałki w górę/dół i gdy naliczany jest czas przystanku głębokiego. Okno przystanku głębokiego wynosi +/-1,5 m (4,9 ft). Obliczanie rozpoczyna się na głębokości docelowej przystanku głębokiego plus 0,5 m (1,6 ft). Obliczanie kończy się na głębokości -3 m (-9,8 ft) od głębokości przystanku głębokiego.

Wynurzanie może obejmować więcej niż jeden przystanek głęboki. Na przykład, jeśli zanurkujesz do 42 m (137,8 ft), pierwszy przystanek głęboki zostanie wyświetlony na 21 m (68,9 ft), a drugi na 10,5 m (34,4 ft). Drugi głęboki przystanek dekompresyjny trwa 2 minuty.

W poniższym przykładzie nurek nurkuje na głębokość maksymalnie 30,4 m (99,7 ft) i wykonuje przystanek głęboki na głębokości 15,2 m (49,9 ft).

deepstop dive steel

Na głębokości poniżej 20,0 m (66 ft) aktywowany jest przystanek głęboki. W takim przypadku, kiedy nurek wynurza się, przystanek głęboki jest niezbędny w połowie dystansu od głębokości maksymalnej, czyli na 15,2 m (49,9 ft).

Jeśli głębokość przystanku głębokiego wynosi 15,2 m (49,9 ft), obliczanie rozpoczyna się na głębokości 15,7 m (51,5 ft) i zatrzymuje się na głębokości 12,2 m (40,0 ft). Okno przystanku głębokiego wynosi +/-1,5 m (4,9 ft). Gdy nurek znajduje się w oknie przystanku głębokiego, jest to oznaczone dwiema białymi strzałkami skierowanymi ku sobie na wyświetlaczu.

Gdy nurek wzniesie się ponad pułap okna przystanku głębokiego – w tym przypadku powyżej 14,2 m (46,6 ft) – żółta strzałka skierowana w dół sygnalizuje, że głębokość nie jest optymalna i zaleca się zejście na niższy poziom. Wartość głębokości docelowej przystanku głębokiego również zmieni kolor na żółty.

Jeśli nurek ciągle się wznosi, po 0,5 m (1,6 ft) czerwona strzałka skierowana w dół i alarm informują o tym, że powinien natychmiast zejść na niższy poziom. Obliczanie przystanku głębokiego działa jeszcze przez kolejne 1,5 m (4,9 ft) w górę, po czym się zatrzymuje. W powyższym przykładzie zatrzymuje się na głębokości 12,2 m (40,0 ft).

UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wyłączenia przystanków głębokich, jeśli podczas aktualnego trybu nurkowania używa się helu (mieszanka trymiks). Jeśli hel nie jest używany, przystanki głębokie można włączać i wyłączać. Zaleca się jednak włączenie przystanków głębokich dla każdego nurkowania. Jeśli podczas nurkowania zostaną pominięte (obowiązkowe) przystanki głębokie, wpłynie to na kolejne nurkowanie.

Spis treści