Suunto EON Steel - Funkcje - Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy)

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy)

Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy)

Przystanek bezpieczeństwa trwający 3 (trzy) minuty jest zawsze zalecany w przypadku każdego nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (19,7 stóp).

Czas trwania przystanku bezpieczeństwa obliczany jest, gdy nurek znajduje się na głębokości pomiędzy 2,4 a 6 m (7,9 a 19,7 stóp). Jest to przedstawiane przy pomocy strzałek w górę/dół przed głębokością przystanku. Czas przystanku bezpieczeństwa pokazywany jest w minutach i sekundach. Czas ten może przekroczyć 3 (trzy) minuty w przypadku zbyt szybkiego wynurzania podczas nurkowania.

safetyStop noDeco

Przystanki głębokie (Deep-stopy) są aktywowane podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (65,6 stopy). Przystanki głębokie są przedstawiane tak jak przystanki bezpieczeństwa. Nurek znajduje się w obszarze przystanku głębokiego, gdy przed głębokością przystanku głębokiego pokazywane są strzałki w górę/dół i gdy naliczany jest czas przystanku głębokiego.

deepstop noDeco

UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wyłączenia przystanków głębokich, jeśli podczas aktualnego trybu nurkowania używa się helu (mieszanka trymiks).