Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Jak zaplanować nurkowanie za pomocą plannera nurkowania

Przed zaplanowaniem swojego pierwszego nurkowania należy zapoznać się z ustawieniami plannera oraz skonfigurować je zgodnie z własnymi preferencjami. Przejdź do plannera i dostosuj ustawienia w obszarze Menu główne » Plan nurkowania.

 1. Najpierw ustaw wartości takie, jak:

  • osobiste zużycie gazu (wartość domyślna: 25 l/min / 0,90 ft3)
  • ciśnienie w butli (wartość domyślna: 200 barów / 3000 psi)
  • rozmiar butli (wartość domyślna: 12 litrów / 80 ft3, 3000 psi)
  UWAGA:

  Ważne jest, aby najpierw dostosować te wartości w celu uzyskania prawidłowych obliczeń gazu.

 2. Użyj dolnego lub górnego przycisku, aby zmniejszać lub zwiększać wartości. Jeśli nie masz pewności co do tego, jakie jest Twoje osobiste zużycie gazu, zalecamy korzystanie z domyślnej wartości 25 l/min (0,90 ft3/min).

  UWAGA:

  Szacowany czas do zużycia gazu jest obliczany na podstawie początkowego ciśnienia w butli minus 35 barów (510 psi).

Możesz dostosować głębokość nurkowania, wartość procentową gazu nurkowego O 2 i przedział czasu na powierzchni w Wyświetl plan.

W oparciu o te parametry Plan nurkowania pokazuje czas nurkowania bezdekompresyjnego do celów planowania. Jeśli wypełnione są dane takie, jak wielkość zbiornika, ciśnienie w butli i zużycie gazu, planner pokazuje również obliczenie czasu do zużycia gazu.

Dive planner EonCore

Wyliczony czas bezdekompresyjny jest oparty na głębokości nurkowania i mieszance oddechowej. Uwzględniane są wszelkie pozostałości azotu z poprzednich nurkowań, a także czas na powierzchni. Wartość czas gazu zależy od głębokości nurkowania, mieszanki gazów, osobistego zużycia, wielkości butli i ciśnienia w butli.

Planowanie pierwszego nurkowania z serii

 1. Edytuj głębokość i mieszaninę w Wyświetl plan.
 2. Jako przykład wpisz 18 metrów, użyj sprężonego powietrza jako mieszanki gazów, a wyświetlą się następujące informacje:

  dive planner 1 eon

  W tym przykładzie kalkulowane wartości to:

  1. Numer nurkowania w serii nurkowań: 1
  2. Dostępny czas bezdekompresyjny: 51 minut
  3. Pozostały czas do zużycia gazu: 41 minut

Planowanie dodatkowych nurkowań

Planner nurkowania umożliwia dostosowanie czasu na powierzchni w przyrostach 10-minutowych. 48:00 godzin to maksymalna wartość możliwa do ustawienia.

W poniższym przykładzie czas na powierzchni przed drugim nurkowaniem wynosi 1 godzinę i 37 minut. Dostosuj czas na powierzchni, aby sprawdzić, w jaki sposób wpływa to na czas bezdekompresyjny.

Diveplanner2

Spis treści