Suunto EON Steel - Konserwacja i pomoc techniczna - Zmiana paska na linkę

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Zmiana paska na linkę

W zależności od potrzeb istnieje możliwość zmiany paska na linkę i na odwrót. Linka jest dostarczana opcyjnie.

Aby zainstalować linkę:

  1. Zdjąć oba końce paska przy pomocy śrubokrętu TORX T7 (bez kodu IP).
  2. Założyć adaptery linki.
  3. Przełożyć sznurek przez oba adaptery.
  4. Prawidłowo zawiązać końcówki sznurka linki i odciąć niepotrzebny sznurek.

installing bungee