Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Czas zużycia gazu

Czas zużycia gazu oznacza ilość powietrza (gazu) pozostałego dla aktualnej mieszanki gazów, która jest podana w minutach. Czas oparty jest na wartości ciśnienia w butli oraz aktualnym tempie oddychania nurka.

Czas zużycia gazu w dużym stopniu zależy również od głębokości, na jakiej obecnie znajduje się nurek. Na przykład, gdy wszystkie inne czynniki — takie jak tempo oddychania, ciśnienie w butli i rozmiar butli — nie zmieniają się, głębokość ma następujący wpływ na czas zużycia gazu:

  • Na głębokości 10 m (33 stopy, ciśnienie otoczenia wynosi 2 bary) czas do zużycia gazu wynosi 40 minut.
  • Na głębokości 30 m (99 stóp, ciśnienie otoczenia wynosi 4 bary) czas do zużycia gazu wynosi 20 minut.
  • Na głębokości 70 m (230 stóp, ciśnienie otoczenia wynosi 8 barów) czas do zużycia gazu wynosi 10 minut.

Czas do zużycia gazu w trybie Air/Nitrox i Trimix jest domyślnie widoczny. Jeśli nie sparowano czujnika Suunto Tank POD, w polu czasu do zużycia gazu pojawi się informacja o braku danych. Jeśli sparowano czujnik POD, ale nie są odbierane żadne informacje, w polu pojawi się –. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się akumulator czujnika POD.

gas-time steel

UWAGA:

Wybierz rozmiar butli w menu Gazy, aby ustawić prawidłowe obliczenia dotyczące zużycia gazu i czasu do zużycia gazu.

UWAGA:

Na wyświetlaczu czasu do zużycia gazu pojawi się zero i ekran zmieni kolor na czerwony, jeśli ciśnienie w butli spadnie poniżej 35 barów (500 psi).

Spis treści