Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Tryby nurkowania

Urządzenie Suunto EON Steel oferuje domyślnie cztery tryby nurkowe: Air/Nitrox, Trimix, CCR i Gauge (miernik czasu dennego). Wybierz odpowiedni tryb nurkowania w opcji Ustawienia nurkowania »Tryb.

dive modes eon steel

UWAGA:

Suunto EON Steel pokazuje wszystkie nazwy trybów nurkowania w języku angielskim. Można zmienić nazwy trybów nurkowania za pomocą aplikacji Suunto.

UWAGA:

Tryb Air/Nitrox jest domyślnie ustawiony w stylu graficznym, natomiast wszystkie pozostałe – w klasycznym stylu wyświetlania. To oraz inne ustawienia można zmienić, a także stworzyć dodatkowe tryby nurkowania, przy użyciu aplikacji Suunto.

W aplikacji Suunto można tworzyć nowe lub edytować istniejące tryby nurkowania, modyfikować układ ekranu, zmieniać ustawienia używania helu i kilku gazów oraz zmieniać typ nurkowania (OC/CC).

Algorytm dekompresji stosowany w Suunto EON Steel to Suunto Fused™ RGBM 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego algorytmu, patrz Algorytm dekompresji.

Tryb Powietrze/Nitroks

Domyślnie tryb Air/Nitrox służy do nurkowania ze zwykłym powietrzem i nurkowania z mieszankami gazów wzbogaconymi w tlen.

Nurkowanie z mieszanką gazów nitroksowych pozwala wydłużyć czasy denne lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Suunto EON Steel dostarcza informacji potrzebnych do dostosowania nurkowania i utrzymania się w bezpiecznych granicach.

Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych należy wprowadzić do Suunto EON Steel zarówno wartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu. Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach. Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) to 1,6 bara (23 psi).

UWAGA:

Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych firma Suunto zaleca zmianę ciśnienia parcjalnego na 1,4 bara (20 psi).

Air/Nitrox oferuje dwa widoki domyślne:

 • Czas bezdekompresyjny

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Po dostosowaniu w aplikacji Suunto dostępne są dwa inne widoki:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.

  TankPressView

 • Stoper

  airnitrox timer view steel

UWAGA:

Tryb nurkowania Air/Nitrox ma domyślnie jeden aktywny gaz. Gaz ten można edytować w menu urządzenia, w którym możliwa jest zmiana wartości procentowej O2 i wartości pO2. Aby umożliwić nurkowanie z więcej niż jednym gazem, należy aktywować nurkowanie z użyciem wielu gazów w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Wiele gazów. Po wykonaniu tej czynności możesz dodać kolejne gazy w menu Gazy. Ustawienia gazu można dostosować również w aplikacji Suunto.

Tryb Trimix (Trymiks)

Trimix służy do nurkowania z gazem oddechowym składającym się z tlenu, azotu i helu. Po dodaniu helu można tworzyć mieszanki gazów optymalne dla danego nurkowania.

Trimix jest na ogół stosowany do dłuższego nurkowania na duże głębokości.

Trimix oferuje dwa widoki domyślne:

 • Czas bezdekompresyjny

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Po dostosowaniu w aplikacji Suunto dostępne są dwa inne widoki:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.

 • Stoper

UWAGA:

W trybie Trimix komputer Suunto EON Steel wykorzystuje automatycznie włączoną opcję kilku gazów.

UWAGA:

W przypadku nurkowania po dodaniu helu przystanek głęboki jest domyślnie włączony i nie można go wyłączyć.

Tryb CCR

CCR to tryb nurkowania obsługujący nurkowanie w obiegu zamkniętym.

W przypadku wybrania trybu CCR na urządzeniu będą dostępne dwa menu gazów: Gazy CC (gazy w obiegu zamkniętym) i Gazy OC (gazy w obiegu otwartym). Więcej informacji o nurkowaniu w trybie CCR— patrz: Nurkowanie w obiegu zamkniętym.

CCR oferuje dwa widoki domyślne:

 • Czas bezdekompresyjny

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Po dostosowaniu w aplikacji Suunto dostępne są dwa inne widoki:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.

 • Stoper

UWAGA:

W przypadku nurkowania po dodaniu helu przystanek głęboki jest domyślnie włączony i nie można go wyłączyć.

Tryb Gauge (Głębokościomierz)

Suunto EON Steel należy używać jako miernika czasu dennego z Gauge.

Gauge służy tylko jako miernik czasu dennego. Nie wykorzystuje algorytmu dekompresji, dlatego nie obejmuje informacji ani obliczeń dotyczących dekompresji.

Gauge oferuje dwa widoki domyślne:

 • Stoper

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Po dostosowaniu w aplikacji Suunto dostępny jest trzeci widok:

 • Ciśnienie w butli – w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących danych wyświetlanych na ekranie patrz Ciśnienie w butli.
UWAGA:

Po nurkowaniu w trybie Gauge możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Jeśli w tym czasie nurek wznowi nurkowanie w trybie Air/Nitrox, Trimix lub CCR, algorytm dekompresji oraz obliczenia z tym związane nie będą dostępne, zaś na ekranie pojawi się Zablo..

UWAGA:

Zablo. zostanie cofnięty na 48 godzin, jeśli nurek rozpocznie nowe nurkowanie z zablokowanym urządzeniem.

Spis treści