Suunto EON Steel - Funkcje - Dziennik

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6

Dziennik

Dzienniki nurkowań można znaleźć w sekcji Logs (Dzienniki). Domyślnie są one uporządkowane według daty i godziny, każda pozycja wyświetla również maksymalną głębokość oraz czas nurkowania.

menu logs

Szczegóły i profil rejestrów nurkowań można przeglądać przewijając listę rejestrów przy użyciu górnego lub dolnego przycisku i zatwierdzając wybór rejestru przy użyciu przycisku środkowego.

Każdy rejestr nurkowania zawiera próbki danych pobierane w stałych 10-sekundowych odstępach. Profil nurkowania posiada kursor do przeglądania danych zawartych w rejestrze, które można przewijać przy pomocy górnego i dolnego przycisku. Na potrzeby bardziej szczegółowych analiz rejestrów należy przesłać dane dotyczące nurkowań do programu Suunto DM5 (zob. Suunto DM5 i Movescount).

logprofile view

Zapełnienie pamięci dziennika powoduje usunięcie najstarszych nurkowań w celu pozyskania miejsca dla nowych.

UWAGA:

Wyjście na powierzchnię i ponowne zanurkowanie w ciągu pięciu minut Suunto EON Steel traktowane jest jako jedno nurkowanie.