Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Nurkowanie na większej wysokości

Ustawienie Wysokość n.p.m. automatycznie dostosowuje obliczenia dekompresji do danego zakresu wysokości n.p.m. Ustawienie to można znaleźć w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Wysokość npm. Do wyboru dostępne są trzy zakresy:

  • 0–300 m (0–980 ft) (domyślnie)
  • 300–1500 m (980–4900 ft)
  • 1500–3000 m (4900–9800 ft)

W konsekwencji dozwolone limity przystanków bezdekompresyjnych ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Na dużych wysokościach ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż na poziomie morza. Po przybyciu na miejsce położone na większej wysokości w ciele człowieka znajduje się więcej azotu niż w stanie równowagi dla wysokości początkowej. Ten dodatkowy azot jest stopniowo uwalniany i przywrócony zostaje stan równowagi. Firma Suunto zaleca, aby przed nurkowaniem przeznaczyć co najmniej trzy godziny na aklimatyzację organizmu do nowej wysokości.

Przed rozpoczęciem nurkowania na większej wysokości należy ją odpowiednio uwzględnić w ustawieniach komputera nurkowego. Maksymalne ciśnienie parcjalne azotu dopuszczalne w ramach modelu matematycznego stosowanego przez komputer nurkowy jest zmniejszane odpowiednio do niższego ciśnienia otoczenia.

OSTRZEŻENIE:

Przebywanie na wyższych wysokościach n.p.m. może spowodować tymczasowe zmiany równowagi azotu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Firma Suunto zaleca, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzować organizm do nowej wysokości. Ważne jest również, aby bezpośrednio po nurkowaniu nie podróżować na dużą wysokość n.p.m., aby zminimalizować ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS).

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY USTAWIĆ ODPOWIEDNIĄ WYSOKOŚĆ N.P.M. W przypadku nurkowania na wysokościach powyżej 300 m (980 ft) należy wybrać właściwe ustawienia wysokości, aby możliwe było prawidłowe obliczenie stanu dekompresji. Komputer nurkowy nie jest przeznaczony do użytkowania na wysokościach powyżej 3000 m (9800 ft). Nieprawidłowe ustawienia wysokości lub nurkowanie na niedozwolonych wysokościach skutkuje podaniem błędnych danych dotyczących nurkowania i planowania.

UWAGA:

Jeśli wykonujesz nurkowania powtórzeniowe na wysokości innej niż wysokość poprzedniego nurkowania, po zakończeniu poprzedniego nurkowania zmień ustawienie wysokości, aby odpowiadało następnemu nurkowaniu. Zapewnia to dokładniejsze obliczenia dotyczące tkanek.

Spis treści